„Powiedzcie mi wy, którzy chcecie być pod Prawem, czy nie słyszycie Prawa?”

Biblia Przekład Toruński: List do Galacjan 4,21

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 2,8

Biblia Warszawska

A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.
1 List św. Jana 2,8

Biblia Brzeska

Zasię naukę nową piszę wam, która rzecz jest prawdziwa w nim i w was, abowiem ciemności przemijają, a prawdziwa ona światłość już świeci.
1 List św. Jana 2,8

Biblia Gdańska

Zasię przykazanie nowe piszę wam, które jest prawdziwe w nim i w was; iż ciemność przemija, a prawdziwa ona światłość już świeci.
1 Jana 2,8

Biblia Tysiąclecia

A jednak piszę wam o nowym przykazaniu, które prawdziwe jest w Nim i w nas, ponieważ ciemności ustępują, a świeci już prawdziwa światłość.
1 List św. Jana 2,8

Biblia Jakuba Wujka

Zasię rozkazanie nowe piszę wam, co prawda jest i w nim, i w was: iż ciemności przeminęły, a prawdziwa światłość już świeci.
1 List św. Jana 2,8

Nowa Biblia Gdańska

Zarazem piszę wam nowe przykazanie, które w nim i w was jest prawdziwe; że ciemność przemija, a prawdziwa światłość już się wydobywa na jaw.
Pierwszy list spisany przez Jana 2,8

Biblia Przekład Toruński

Jednak ponownie piszę wam nowe przykazanie, które jest prawdziwe w Nim i w was; bo ciemność przemija, a prawdziwa światłość już świeci.
1 List Jana 2,8

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Zarazem piszę wam nowe przykazanie, które jest prawdziwe w nim i w was, ponieważ ciemność przemija, a prawdziwa światłość już świeci.
1 List Jana 2,8

American Standard Version

Again, a new commandment write I unto you, which thing is true in him and in you; because the darkness is passing away, and the true light already shineth.
1 List Jana 2,8

Clementine Vulgate

Iterum mandatum novum scribo vobis, quod verum est et in ipso, et in vobis : quia tenebr transierunt, et verum lumen jam lucet.
1 List Jana 2,8

King James Version

Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you: because the darkness is past, and the true light now shineth.
1 List Jana 2,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

παλιν εντολην καινην γραφω υμιν ο εστιν αληθες εν αυτω και εν υμιν οτι η σκοτια παραγεται και το φως το αληθινον ηδη φαινει
1 List Jana 2,8

Young's Literal Translation

again, a new command I write to you, which thing is true in him and in you, because the darkness doth pass away, and the true light doth now shine;
1 List Jana 2,8

World English Bible

Again, I write a new commandment to you, which thing is true in him and in you; because the darkness is passing away, and the true light already shines.
1 List Jana 2,8

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić