„On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna,”

Biblia Tysiąclecia: List do Kolosan 1,13

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 2,3

Biblia Warszawska

A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.
1 List św. Jana 2,3

Biblia Brzeska

A przez to wiemy, iżechmy go poznali, jesli przykazania jego zachowywamy.
1 List św. Jana 2,3

Biblia Gdańska

A przez to wiemy, żeśmy go poznali, jeźli przykazania jego zachowujemy.
1 Jana 2,3

Biblia Tysiąclecia

Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania.
1 List św. Jana 2,3

Biblia Jakuba Wujka

A przez to wiemy, iżeśmy go poznali, jeślibyśmy przykazania jego zachowywali.
1 List św. Jana 2,3

Nowa Biblia Gdańska

A po tym się przekonujemy, że go poznaliśmy, jeśli strzeżemy jego przykazań.
Pierwszy list spisany przez Jana 2,3

Biblia Przekład Toruński

A po tym poznajemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy.
1 List Jana 2,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A po tym poznajemy, że go znamy, jeśli zachowujemy jego przykazania.
1 List Jana 2,3

American Standard Version

And hereby we know that we know him, if we keep his commandments.
1 List Jana 2,3

Clementine Vulgate

Et in hoc scimus quoniam cognovimus eum, si mandata ejus observemus.
1 List Jana 2,3

King James Version

And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments.
1 List Jana 2,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και εν τουτω γινωσκομεν οτι εγνωκαμεν αυτον εαν τας εντολας αυτου τηρωμεν
1 List Jana 2,3

Young's Literal Translation

and in this we know that we have known him, if his commands we may keep;
1 List Jana 2,3

World English Bible

This is how we know that we know him: if we keep his commandments.
1 List Jana 2,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić