„Dodatkowo złote myszy według liczby wszystkich miast filistyńskich należących do pięciu książąt, zarówno warownych miast, jak i wiosek bez muru, i aż do tego wielkiego kamienia, na którym postawili arkę PANA. Znajduje się aż do dziś na polu Jozuego z Bet-Szemesz.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: I Księga Samuela 6,18

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 2,25

Biblia Warszawska

A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny.
1 List św. Jana 2,25

Biblia Brzeska

A tać jest ona obietnica, którą obiecał nam, to jest żywot wieczny.
1 List św. Jana 2,25

Biblia Gdańska

A tać jest obietnica, którą on nam obiecał, to jest żywot on wieczny.
1 Jana 2,25

Biblia Tysiąclecia

A obietnicą tą, daną przez Niego samego, jest życie wieczne.
1 List św. Jana 2,25

Biblia Jakuba Wujka

A ta jest obietnica, którą on nam obiecał, żywot wieczny.
1 List św. Jana 2,25

Nowa Biblia Gdańska

A to jest obietnica, którą on nam ogłosił - życie wieczne.
Pierwszy list spisany przez Jana 2,25

Biblia Przekład Toruński

A taka jest obietnica, którą On nam złożył – życie wieczne.
1 List Jana 2,25

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A to jest obietnica, którą on nam dał – życie wieczne.
1 List Jana 2,25

American Standard Version

And this is the promise which he promised us, [even] the life eternal.
1 List Jana 2,25

Clementine Vulgate

Et hc est repromissio, quam ipse pollicitus est nobis, vitam ternam.
1 List Jana 2,25

King James Version

And this is the promise that he hath promised us, even eternal life.
1 List Jana 2,25

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και αυτη εστιν η επαγγελια ην αυτος επηγγειλατο ημιν την ζωην την αιωνιον
1 List Jana 2,25

Young's Literal Translation

and this is the promise that He did promise us -- the life the age-during.
1 List Jana 2,25

World English Bible

This is the promise which he promised us, the eternal life.
1 List Jana 2,25

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić