„Z owocu jej rąk jej dajcie, niech w bramie chwalą jej czyny.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Przysłów 31,31

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 2,21

Biblia Warszawska

Nie pisałem wam nie dlatego, że nie znacie prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy.
1 List św. Jana 2,21

Biblia Brzeska

Nie pisałem wam, jakobyście prawdy nie umieli, ale iż wy ją znacie, a iż żadne kłamstwo nie jest z prawdy.
1 List św. Jana 2,21

Biblia Gdańska

Nie pisałem wam, przeto żeście prawdy nie znali, ale że ją znacie, a iż wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy.
1 Jana 2,21

Biblia Tysiąclecia

Ja wam nie pisałem, jakobyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi.
1 List św. Jana 2,21

Biblia Jakuba Wujka

Nie pisałem wam, jako nie znającym prawdy, ale jako ją znającym, a iż każde kłamstwo nie jest z prawdy.
1 List św. Jana 2,21

Nowa Biblia Gdańska

Nie napisałem wam dlatego, że nie znacie prawdy - lecz dlatego, że ją znacie; a wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy.
Pierwszy list spisany przez Jana 2,21

Biblia Przekład Toruński

Nie napisałem wam, że nie znacie prawdy, ale że ją znacie, i że wszelkie kłamstwo nie jest z prawdy.
1 List Jana 2,21

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Napisałem do was nie dlatego, że nie znaliście prawdy, ale dlatego, że ją znacie i że żadne kłamstwo nie wywodzi się z prawdy.
1 List Jana 2,21

American Standard Version

I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and because no lie is of the truth.
1 List Jana 2,21

Clementine Vulgate

Non scripsi vobis quasi ignorantibus veritatem, sed quasi scientibus eam : et quoniam omne mendacium ex veritate non est.
1 List Jana 2,21

King James Version

I have not written unto you because ye know not the truth, but because ye know it, and that no lie is of the truth.
1 List Jana 2,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ουκ εγραψα υμιν οτι ουκ οιδατε την αληθειαν αλλ οτι οιδατε αυτην και οτι παν ψευδος εκ της αληθειας ουκ εστιν
1 List Jana 2,21

Young's Literal Translation

I did not write to you because ye have not known the truth, but because ye have known it, and because no lie is of the truth.
1 List Jana 2,21

World English Bible

I have not written to you because you don't know the truth, but because you know it, and because no lie is of the truth.
1 List Jana 2,21

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić