„Kapłan odpowiedział: Miecz Goliata, Filistyna, którego zabiłeś w dolinie Ela, jest zawinięty w szatę za efodem. Jeśli chcesz go sobie wziąć, weź. Nie ma tu bowiem innego oprócz tego. Dawid odpowiedział: Nie ma od niego lepszego. Daj mi go.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: I Księga Samuela 21,9

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 2,2

Biblia Warszawska

On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.
1 List św. Jana 2,2

Biblia Brzeska

A onci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszytkiego świata.
1 List św. Jana 2,2

Biblia Gdańska

A on jest ubłaganiem za grzechy nasze; a nie tylko za nasze, ale też za grzechy wszystkiego świata.
1 Jana 2,2

Biblia Tysiąclecia

On bowiem jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, i nie tylko nasze, lecz również za grzechy całego świata.
1 List św. Jana 2,2

Biblia Jakuba Wujka

a on jest ubłaganiem za grzechy nasze. A nie tylko za nasze, ale i za wszego świata.
1 List św. Jana 2,2

Nowa Biblia Gdańska

On jest sposobem przebłagania za nasze grzechy; i nie tylko za nasze, ale też za całego świata.
Pierwszy list spisany przez Jana 2,2

Biblia Przekład Toruński

On też jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, ale też za grzechy całego świata.
1 List Jana 2,2

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I on jest przebłaganiem za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, lecz także za grzechy całego świata.
1 List Jana 2,2

American Standard Version

and he is the propitiation for our sins; and not for ours only, but also for the whole world.
1 List Jana 2,2

Clementine Vulgate

et ipse est propitiatio pro peccatis nostris : non pro nostris autem tantum, sed etiam pro totius mundi.
1 List Jana 2,2

King James Version

And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world.
1 List Jana 2,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

και αυτος ιλασμος εστιν περι των αμαρτιων ημων ου περι των ημετερων δε μονον αλλα και περι ολου του κοσμου
1 List Jana 2,2

Young's Literal Translation

and he -- he is a propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world,
1 List Jana 2,2

World English Bible

And he is the atoning sacrifice for our sins, and not for ours only, but also for the whole world.
1 List Jana 2,2

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić