„I wyciągnąwszy z Suchotu położyli się obozem w Etam, na końcu puszczy.”

Biblia Gdańska: 2 Mojżeszowa 13,20

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 2,15

Biblia Warszawska

Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
1 List św. Jana 2,15

Biblia Brzeska

Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jesli kto miłuje świat, miłości Ojcowskiej w nim nie masz.
1 List św. Jana 2,15

Biblia Gdańska

Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie; jeźli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej.
1 Jana 2,15

Biblia Tysiąclecia

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie! Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
1 List św. Jana 2,15

Biblia Jakuba Wujka

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie masz w nim ojcowskiej miłości.
1 List św. Jana 2,15

Nowa Biblia Gdańska

Nie miłujcie tego porządku świata, ani rzeczy w tym porządku. Jeśli ktoś miłuje ten porządek, nie ma w nim miłości Ojca.
Pierwszy list spisany przez Jana 2,15

Biblia Przekład Toruński

Nie miłujcie świata, ani tego, co jest na świecie; jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
1 List Jana 2,15

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Nie miłujcie świata ani tego, co jest na świecie. Jeśli ktoś miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
1 List Jana 2,15

American Standard Version

Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.
1 List Jana 2,15

Clementine Vulgate

Nolite diligere mundum, neque ea qu in mundo sunt. Si quis diligit mundum, non est caritas Patris in eo :
1 List Jana 2,15

King James Version

Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.
1 List Jana 2,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

μη αγαπατε τον κοσμον μηδε τα εν τω κοσμω εαν τις αγαπα τον κοσμον ουκ εστιν η αγαπη του πατρος εν αυτω
1 List Jana 2,15

Young's Literal Translation

Love not ye the world, nor the things in the world; if any one doth love the world, the love of the Father is not in him,
1 List Jana 2,15

World English Bible

Don't love the world, neither the things that are in the world. If anyone loves the world, the Father's love isn't in him.
1 List Jana 2,15

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić