„Ale jesliże w złości trwać będziecie, tedy i wy i król wasz poginiecie.”

Biblia Brzeska: 1 Księga Samuela 12,25

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 2,14

Biblia Warszawska

Napisałem wam, dzieci, gdyż znacie Ojca. Napisałem wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego.
1 List św. Jana 2,14

Biblia Brzeska

Piszę wam ojcowie, iż znacie tego, który jest od początku. Pisałem wam młodzieńcy, iż jesteście mocni, a słowo Boże mieszka w was i onego złego zwyciężyliście.
1 List św. Jana 2,14

Biblia Gdańska

Piszę wam, dziateczki! żeście poznali Ojca. Pisałem wam, ojcowie! żeście poznali onego, który jest od początku. Pisałem wam, młodzieńcy! że jesteście mocni, a słowo Boże mieszka w was, a żeście zwyciężyli onego złośnika.
1 Jana 2,14

Biblia Tysiąclecia

Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego.
1 List św. Jana 2,14

Biblia Jakuba Wujka

Piszę wam, młodzieńcy, iżeście mocni, a słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złośnika.
1 List św. Jana 2,14

Nowa Biblia Gdańska

Napisałem wam, dzieci, że poznaliście Ojca. Napisałem wam, rodzice, że poznaliście Tego od początku. Napisałem wam, młodzieńcy, że jesteście mocni, i mieszka w was Słowo Boga, więc zwyciężyliście złego.
Pierwszy list spisany przez Jana 2,14

Biblia Przekład Toruński

Pisałem wam, ojcowie, bo poznaliście Tego, który jest od początku. Pisałem wam, młodzieńcy, bo jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was, i zwyciężyliście złego.
1 List Jana 2,14

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Napisałem do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Napisałem do was, młodzieńcy, bo jesteście mocni i słowo Boże w was mieszka, i zwyciężyliście złego.
1 List Jana 2,14

American Standard Version

I have written unto you, fathers, because ye know him who is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the evil one.
1 List Jana 2,14

Clementine Vulgate

Scribo vobis, infantes, quoniam cognovistis patrem. Scribo vobis juvenes, quoniam fortes estis, et verbum Dei manet in vobis, et vicistis malignum.
1 List Jana 2,14

King James Version

I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.
1 List Jana 2,14

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εγραψα υμιν πατερες οτι εγνωκατε τον απ αρχης εγραψα υμιν νεανισκοι οτι ισχυροι εστε και ο λογος του θεου εν υμιν μενει και νενικηκατε τον πονηρον
1 List Jana 2,14

Young's Literal Translation

I did write to you, fathers, because ye have known him who [is] from the beginning; I did write to you, young men, because ye are strong, and the word of God in you doth remain, and ye have overcome the evil.
1 List Jana 2,14

World English Bible

I have written to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I have written to you, young men, because you are strong, and the word of God remains in you, and you have overcome the evil one.
1 List Jana 2,14

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić