„A to, że został złamany, a powstały cztery inne w jego miejsce, oznacza, że cztery królestwa powstaną z jego narodu, ale nie będą miały jego potęgi.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Daniela 8,22

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 2,13

Biblia Warszawska

Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego.
1 List św. Jana 2,13

Biblia Brzeska

Piszę wam ojcowie, iż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam młodzieńcy, iżeście złego onego zwyciężyli. Piszę wam dziateczki, iż znacie Ojca.
1 List św. Jana 2,13

Biblia Gdańska

Piszę wam, ojcowie! żeście poznali tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy! żeście zwyciężyli onego złośnika.
1 Jana 2,13

Biblia Tysiąclecia

Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego.
1 List św. Jana 2,13

Biblia Jakuba Wujka

Piszę wam, ojcowie, żeście poznali tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieniaszkowie, iżeście zwyciężyli złośnika. Piszę wam, dziateczki, iżeście poznali Ojca,
1 List św. Jana 2,13

Nowa Biblia Gdańska

Piszę wam, rodzice, że poznaliście Tego od początku. Piszę wam młodzieńcy, że zwyciężyliście złego.
Pierwszy list spisany przez Jana 2,13

Biblia Przekład Toruński

Piszę wam, ojcowie, bo poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę wam, dzieci, bo poznaliście Ojca.
1 List Jana 2,13

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Piszę do was, ojcowie, bo poznaliście tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzieńcy, bo zwyciężyliście złego. Piszę do was, dzieci, bo poznałyście Ojca.
1 List Jana 2,13

American Standard Version

I write unto you, fathers, because ye know him who is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the evil one. I have written unto you, little children, because ye know the Father.
1 List Jana 2,13

Clementine Vulgate

Scribo vobis, patres, quoniam cognovistis eum, qui ab initio est. Scribo vobis, adolescentes, quoniam vicistis malignum.
1 List Jana 2,13

King James Version

I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father.
1 List Jana 2,13

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

γραφω υμιν πατερες οτι εγνωκατε τον απ αρχης γραφω υμιν νεανισκοι οτι νενικηκατε τον πονηρον γραφω υμιν παιδια οτι εγνωκατε τον πατερα
1 List Jana 2,13

Young's Literal Translation

I write to you, fathers, because ye have known him who [is] from the beginning; I write to you, young men, because ye have overcome the evil. I write to you, little youths, because ye have known the Father:
1 List Jana 2,13

World English Bible

I write to you, fathers, because you know him who is from the beginning. I write to you, young men, because you have overcome the evil one. I write to you, little children, because you know the Father.
1 List Jana 2,13

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić