„Oto wyrocznia, którą wydał Pan na niego: Gardzi tobą, szydzi z ciebie Dziewica, Córa Syjonu; za tobą potrząsa głową Córa Jeruzalem.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Izajasza 37,22

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 1,9

Biblia Warszawska

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.
1 List św. Jana 1,9

Biblia Brzeska

Jeslibyśmy wyznawali grzechy nasze, wiernyć jest i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy nasze i oczyścił nas od wszelakiej nieprawości.
1 List św. Jana 1,9

Biblia Gdańska (1632)

Jeźlibyśmy wyznali grzechy nasze, wiernyć jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości.
1 Jana 1,9

Biblia Gdańska (1881)

Jeźlibyśmy wyznali grzechy nasze, wiernyć jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości.
1 Jana 1,9

Biblia Tysiąclecia

Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, [Bóg] jako wierny i sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
1 List św. Jana 1,9

Biblia Jakuba Wujka

Jeślibyśmy się spowiadali grzechów naszych, wierny jest i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy nasze i oczyścił nas od wszelakiej nieprawości.
1 List św. Jana 1,9

Nowa Biblia Gdańska

Jeśli byśmy wyznawali nasze grzechy, godny zaufania jest Bóg i sprawiedliwy, aby nam darował grzechy i oczyścił nas od wszelkiego bezprawia.
Pierwszy list spisany przez Jana 1,9

Biblia Przekład Toruński

Jeślibyśmy wyznawali nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam odpuścił grzechy i oczyścił nas od wszelkiej nieprawości.
1 List Jana 1,9

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości.
1 List Jana 1,9

American Standard Version

If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.
1 List Jana 1,9

Clementine Vulgate

Si confiteamur peccata nostra : fidelis est, et justus, ut remittat nobis peccata nostra, et emundet nos ab omni iniquitate.
1 List Jana 1,9

King James Version

If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness.
1 List Jana 1,9

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

εαν ομολογωμεν τας αμαρτιας ημων πιστος εστιν και δικαιος ινα αφη ημιν τας αμαρτιας και καθαριση ημας απο πασης αδικιας
1 List Jana 1,9

Young's Literal Translation

if we may confess our sins, stedfast He is and righteous that He may forgive us the sins, and may cleanse us from every unrighteousness;
1 List Jana 1,9

World English Bible

If we confess our sins, he is faithful and righteous to forgive us the sins, and to cleanse us from all unrighteousness.
1 List Jana 1,9

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić