„Odjęta jest córce Syjońskiej cała jej chwała, jej książęta są jak jelenie, które nie znalazły paszy i uchodzą bez siły przed tym, który je goni.”

Biblia Warszawska: Treny 1,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - 1 List św. Jana 1,3

Biblia Warszawska

Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem.
1 List św. Jana 1,3

Biblia Brzeska

Cośmy widzieli i słyszeli, to wam oznajmujemy, abyście też i wy społeczność mieli z nami, a iżby społeczność nasza była z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Krystusem.
1 List św. Jana 1,3

Biblia Gdańska

Cośmy, mówię, widzieli i słyszeli, to wam zwiastujemy, abyście i wy z nami społeczność mieli, a społeczność nasza, aby była z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem.
1 Jana 1,3

Biblia Tysiąclecia

oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem.
1 List św. Jana 1,3

Biblia Jakuba Wujka

Cośmy widzieli i słyszeli, wam opowiadamy, abyście i wy towarzystwo mieli z nami, a towarzystwo nasze było z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem.
1 List św. Jana 1,3

Nowa Biblia Gdańska

Co zobaczyliśmy i usłyszeliśmy, to wam oznajmiamy, byście wy także mieli z nami wspólnotę, ale też, aby nasza wspólnota była z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem.
Pierwszy list spisany przez Jana 1,3

Biblia Przekład Toruński

Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam ogłaszamy, byście i wy z nami mieli społeczność; a społeczność nasza jest z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem.
1 List Jana 1,3

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

To, co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy mieli z nami społeczność, a nasza społeczność to społeczność z Ojcem i z jego Synem, Jezusem Chrystusem.
1 List Jana 1,3

American Standard Version

that which we have seen and heard declare we unto you also, that ye also may have fellowship with us: yea, and our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ:
1 List Jana 1,3

Clementine Vulgate

quod vidimus et audivimus, annuntiamus vobis, ut et vos societatem habeatis nobiscum, et societas nostra sit cum Patre, et cum Filio ejus Jesu Christo.
1 List Jana 1,3

King James Version

That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us: and truly our fellowship is with the Father, and with his Son Jesus Christ.
1 List Jana 1,3

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT

ο εωρακαμεν και ακηκοαμεν απαγγελλομεν υμιν ινα και υμεις κοινωνιαν εχητε μεθ ημων και η κοινωνια δε η ημετερα μετα του πατρος και μετα του υιου αυτου ιησου χριστου
1 List Jana 1,3

Young's Literal Translation

that which we have seen and heard declare we to you, that ye also may have fellowship with us, and our fellowship [is] with the Father, and with His Son Jesus Christ;
1 List Jana 1,3

World English Bible

that which we have seen and heard we declare to you, that you also may have fellowship with us. Yes, and our fellowship is with the Father, and with his Son, Jesus Christ.
1 List Jana 1,3

Westminster Leningrad Codex


 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić