„Tak mówi Pan zastępów: Post czwartego, i post piątego, i post siódmego, i post dziesiątego miesiąca obróci się domowi Judzkiemu w radość i wesele, i w rozkoszne uroczyste święta; ale prawdę i pokój miłujcie.”

Biblia Gdańska (1881): Zacharyjasz 8,19

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Samuela 4,21

Biblia Warszawska

Nazwała natomiast dziecko Ikabod, mówiąc: Odeszła chwała od Izraela z powodu zdobycia Skrzyni Bożej i z powodu jej teścia i męża.
I Księga Samuela 4,21

Biblia Brzeska

I nazwała dzieciątko Ichabod tak mówiąc: Odjęta jest chwała od Izraela, iż wzięto skrzynię Bożą, a iż umarł świekier i mąż jej.
1 Księga Samuela 4,21

Biblia Gdańska (1632)

I nazwała dzieciątko Ichabod, mówiąc: Przeprowadziła się sława od Izraela, iż wzięto skrzynię Bożą, a iż umarł świekier jej, i mąż jej.
1 Samuelowa 4,21

Biblia Gdańska (1881)

I nazwała dzieciątko Ichabod, mówiąc: Przeprowadziła się sława od Izraela, iż wzięto skrzynię Bożą, a iż umarł świekier jej, i mąż jej.
1 Samuelowa 4,21

Biblia Tysiąclecia

Chłopca nazwała Ikabod, mówiąc: Odstąpiła sława od Izraela z powodu zabrania Arki Bożej oraz [śmierci] jej teścia i męża.
1 Księga Samuela 4,21

Biblia Jakuba Wujka

I nazwała dziecię Ichabod, mówiąc: Odjęta jest chwała od Izraela, bo wzięta jest skrzynia Boża, i dla świekra swego, i dla męża swego.
1 Księga Samuela 4,21

Nowa Biblia Gdańska

Jednak nazwała chłopca Ikabod, to jest: Ustąpiła sława od Israela - z powodu zabrania Arki Boga, z powodu teścia i jej męża.
1 Księga Samuela 4,21

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I nazwała dziecko Ikabod, mówiąc: Odeszła chwała od Izraela – z powodu zabrania arki Boga i z powodu jej teścia i męża.
I Księga Samuela 4,21

American Standard Version

And she named the child Ichabod, saying, The glory is departed from Israel; because the ark of God was taken, and because of her father-in-law and her husband.
1 Księga Samuela 4,21

Clementine Vulgate

Et vocabit puerum Ichabod, dicens : Translata est gloria de Isral, quia capta est arca Dei, et pro socero suo et pro viro suo ;
1 Księga Samuela 4,21

King James Version

And she named the child Ichabod, saying, The glory is departed from Israel: because the ark of God was taken, and because of her father in law and her husband.
1 Księga Samuela 4,21

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and she calleth the youth I-Chabod, saying, `Honour hath removed from Israel,` because of the taking of the ark of God, and because of her father-in-law and her husband.
1 Księga Samuela 4,21

World English Bible

She named the child Ichabod, saying, The glory is departed from Israel; because the ark of God was taken, and because of her father-in-law and her husband.
1 Księga Samuela 4,21

Westminster Leningrad Codex

וַתִּקְרָא לַנַּעַר אִי־כָבֹוד לֵאמֹר גָּלָה כָבֹוד מִיִּשְׂרָאֵל אֶל־הִלָּקַח אֲרֹון הָאֱלֹהִים וְאֶל־חָמִיהָ וְאִישָׁהּ׃
1 Księga Samuela 4,21
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić