„Pogrzebani będąc wraz z Nim w chrzcie; w którym też zostaliście współwzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych.”

Biblia Przekład Toruński: List do Kolosan 2,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Mojżeszowa 42,8

Biblia Warszawska

Chociaż Józef poznał braci swoich, oni go jednak nie poznali.
I Księga Mojżeszowa 42,8

Biblia Brzeska

Tedy Józef poznał bracią swą, ale go oni nie poznali.
1 Księga Mojżeszowa 42,8

Biblia Gdańska (1632)

Tedy poznał Józef bracią swą; ale go oni nie poznali.
1 Mojżeszowa 42,8

Biblia Gdańska (1881)

Tedy poznał Józef bracią swą; ale go oni nie poznali.
1 Mojżeszowa 42,8

Biblia Tysiąclecia

Józef poznawszy ich, mimo że oni go nie poznali,
Księga Rodzaju 42,8

Biblia Jakuba Wujka

A wszakże sam, bracią poznawszy, od nich nie był poznany.
Księga Rodzaju 42,8

Nowa Biblia Gdańska

Tak Josef poznał swoich braci, ale oni go nie poznali.
I Księga Mojżesza 42,8

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Józef rozpoznał swoich braci, ale oni go nie poznali.
Księga Rodzaju 42,8

American Standard Version

And Joseph knew his brethren, but they knew not him.
Księga Rodzaju 42,8

Clementine Vulgate

Et tamen fratres ipse cognoscens, non est cognitus ab eis.
Księga Rodzaju 42,8

King James Version

And Joseph knew his brethren, but they knew not him.
Księga Rodzaju 42,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Joseph discerneth his brethren, but they have not discerned him,
Księga Rodzaju 42,8

World English Bible

Joseph recognized his brothers, but they didn't recognize him.
Księga Rodzaju 42,8

Westminster Leningrad Codex

וַיַּכֵּר יֹוסֵף אֶת־אֶחָיו וְהֵם לֹא הִכִּרֻהוּ׃
1 Księga Mojżeszowa 42,8
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić