„PAN bowiem zlituje się nad Jakubem i znowu wybierze Izraela, i osadzi ich w ich własnej ziemi. Cudzoziemcy przyłączą się do nich i przystaną do domu Jakuba.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Izajasza 14,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Mojżeszowa 21,7

Biblia Warszawska

I rzekła: Któż by był kiedykolwiek przepowiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmić piersią dzieci, gdyż w starości jego urodziłam syna!
I Księga Mojżeszowa 21,7

Biblia Brzeska

Po wtóre rzekła: I któżby był rzekł Abrahamowi, aby Sara miała karmić swemi piersiami syna? Gdyż oto w starości swej porodziłam mu syna.
1 Księga Mojżeszowa 21,7

Biblia Gdańska

I rzekła: Któżby to był rzekł Abrahamowi, że Sara będzie karmiła piersiami syny? gdyżem urodziła syna w starości jego.
1 Mojżeszowa 21,7

Biblia Tysiąclecia

I dodawała: Któż by się ośmielił rzec Abrahamowi: Sara będzie karmiła piersią dzieci, a jednak urodziłam syna mimo podeszłego wieku mego męża.
Księga Rodzaju 21,7

Biblia Jakuba Wujka

I zasię rzekła: Kto by wierzył, że Abraham usłyszeć miał, iż Sara piersiami karmi syna, którego mu już staremu urodziła?
Księga Rodzaju 21,7

Nowa Biblia Gdańska

Powiedziała też: Kto by przepowiedział Abrahamowi: Sara będzie karmić dzieci; a jednak urodziłam syna w jego starości.
I Księga Mojżesza 21,7

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I dodała: Kto by powiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmiła piersią dzieci? Gdyż urodziłam mu syna w jego starości.
Księga Rodzaju 21,7

American Standard Version

And she said, Who would have said unto Abraham, that Sarah should give children suck? For I have borne him a son in his old age.
Księga Rodzaju 21,7

Clementine Vulgate

Rursumque ait : Quis auditurus crederet Abraham quod Sara lactaret filium, quem peperit et jam seni ?
Księga Rodzaju 21,7

King James Version

And she said, Who would have said unto Abraham, that Sarah should have given children suck? for I have born him a son in his old age.
Księga Rodzaju 21,7

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

She saith also, `Who hath said to Abraham, Sarah hath suckled sons, that I have born a son for his old age?`
Księga Rodzaju 21,7

World English Bible

She said, "Who would have said to Abraham, that Sarah would nurse children? For I have borne him a son in his old age."
Księga Rodzaju 21,7

Westminster Leningrad Codex

וַתֹּאמֶר מִי מִלֵּל לְאַבְרָהָם הֵינִיקָה בָנִים שָׂרָה כִּי־יָלַדְתִּי בֵן לִזְקֻנָיו׃
1 Księga Mojżeszowa 21,7
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić