„Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz brat, do Filemona umiłowanego, naszego współpracownika,”

Biblia Tysiąclecia: List do Filemona 1,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Mojżeszowa 21,5

Biblia Warszawska

Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak.
I Księga Mojżeszowa 21,5

Biblia Brzeska

Na ten czas było Abrahamowi sto lat, gdy mu się urodził Izaak, syn jego.
1 Księga Mojżeszowa 21,5

Biblia Gdańska (1632)

A było Abrahamowi sto lat, gdy mu się urodził Izaak, syn jego.
1 Mojżeszowa 21,5

Biblia Gdańska (1881)

A było Abrahamowi sto lat, gdy mu się urodził Izaak, syn jego.
1 Mojżeszowa 21,5

Biblia Tysiąclecia

Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak.
Księga Rodzaju 21,5

Biblia Jakuba Wujka

Gdy mu było sto lat, w tym wieku ojcowskim narodził się Izaak.
Księga Rodzaju 21,5

Nowa Biblia Gdańska

A Abraham był w wieku stu lat, kiedy mu się urodził jego syn Ic'hak.
I Księga Mojżesza 21,5

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Abraham miał sto lat, gdy mu się urodził jego syn Izaak.
Księga Rodzaju 21,5

American Standard Version

And Abraham was a hundred years old, when his son Isaac was born unto him.
Księga Rodzaju 21,5

Clementine Vulgate

cum centum esset annorum : hac quippe tate patris, natus est Isaac.
Księga Rodzaju 21,5

King James Version

And Abraham was an hundred years old, when his son Isaac was born unto him.
Księga Rodzaju 21,5

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Abraham [is] a son of a hundred years in Isaac his son being born to him,
Księga Rodzaju 21,5

World English Bible

Abraham was one hundred years old when his son, Isaac, was born to him.
Księga Rodzaju 21,5

Westminster Leningrad Codex

וְאַבְרָהָם בֶּן־מְאַת שָׁנָה בְּהִוָּלֶד לֹו אֵת יִצְחָק בְּנֹו׃
1 Księga Mojżeszowa 21,5
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić