„Za czasów Pekacha, króla izraelskiego, nadciągnął Tiglat-Pileser, król asyryjski, i zająwszy Ijjon i Abel-Bet-Maakę, Janoach i Kadesz, Chaser, Gilead i Galileę oraz całą ziemię Naftaliego, uprowadził ludność do niewoli do Asyrii.”

Biblia Warszawska: II Księga Królewska 15,29

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Mojżeszowa 21,2

Biblia Warszawska

I poczęła Sara, i urodziła Abrahamowi syna w starości jego, w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział.
I Księga Mojżeszowa 21,2

Biblia Brzeska

Poczęła tedy Sara i porodziła Abrahamowi syna w starości jego, w on czas, który jemu Bóg opowiedział.
1 Księga Mojżeszowa 21,2

Biblia Gdańska (1632)

Bo poczęła i porodziła Sara Abrahamowi syna w starości jego, na tenże czas, który mu był Bóg przepowiedział.
1 Mojżeszowa 21,2

Biblia Gdańska (1881)

Bo poczęła i porodziła Sara Abrahamowi syna w starości jego, na tenże czas, który mu był Bóg przepowiedział.
1 Mojżeszowa 21,2

Biblia Tysiąclecia

Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył.
Księga Rodzaju 21,2

Biblia Jakuba Wujka

I poczęła, i urodziła syna w starości swojej, czasu, który jej był Bóg przepowiedział.
Księga Rodzaju 21,2

Nowa Biblia Gdańska

Gdyż poczęła i w oznaczonym czasie, o którym mówił mu Bóg, Sara urodziła Abrahamowi, w jego starości, syna.
I Księga Mojżesza 21,2

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Sara poczęła bowiem i urodziła Abrahamowi syna w jego starości w tym czasie, który przepowiedział mu Bóg.
Księga Rodzaju 21,2

American Standard Version

And Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him.
Księga Rodzaju 21,2

Clementine Vulgate

Concepitque et peperit filium in senectute sua, tempore quo prdixerat ei Deus.
Księga Rodzaju 21,2

King James Version

For Sarah conceived, and bare Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him.
Księga Rodzaju 21,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and Sarah conceiveth, and beareth a son to Abraham, to his old age, at the appointed time that God hath spoken of with him;
Księga Rodzaju 21,2

World English Bible

Sarah conceived, and bore Abraham a son in his old age, at the set time of which God had spoken to him.
Księga Rodzaju 21,2

Westminster Leningrad Codex

וַתַּהַר וַתֵּלֶד שָׂרָה לְאַבְרָהָם בֵּן לִזְקֻנָיו לַמֹּועֵד אֲשֶׁר־דִּבֶּר אֹתֹו אֱלֹהִים׃
1 Księga Mojżeszowa 21,2
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić