„Wszytkich rzeczy doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Tesaloniczan 5,21

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Mojżeszowa 17,26

Biblia Warszawska

Tego samego dnia zostali obrzezani Abraham i jego syn Ismael.
I Księga Mojżeszowa 17,26

Biblia Brzeska

Onegoż dnia obrzezan jest Abraham i Izmael syn jego.
1 Księga Mojżeszowa 17,26

Biblia Gdańska

Tegoż dnia obrzezany jest Abraham, i Ismael, syn jego.
1 Mojżeszowa 17,26

Biblia Tysiąclecia

Tego samego dnia zostali więc obrzezani: Abraham i syn jego Izmael,
Księga Rodzaju 17,26

Biblia Jakuba Wujka

Tegoż dnia obrzezań jest Abraham i Ismael, syn jego.
Księga Rodzaju 17,26

Nowa Biblia Gdańska

Tego samego dnia został obrzezany Abraham oraz jego syn Iszmael.
I Księga Mojżesza 17,26

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Tego samego dnia obrzezano Abrahama i jego syna Izmaela.
Księga Rodzaju 17,26

American Standard Version

In the selfsame day was Abraham circumcised, and Ishmael his son.
Księga Rodzaju 17,26

Clementine Vulgate

Eadem die circumcisus est Abraham et Ismal filius ejus :
Księga Rodzaju 17,26

King James Version

In the selfsame day was Abraham circumcised, and Ishmael his son.
Księga Rodzaju 17,26

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

in this self-same day hath Abraham been circumcised, and Ishmael his son;
Księga Rodzaju 17,26

World English Bible

In the same day both Abraham and Ishmael, his son, were circumcised.
Księga Rodzaju 17,26

Westminster Leningrad Codex

בְּעֶצֶם הַיֹּום הַזֶּה נִמֹּול אַבְרָהָם וְיִשְׁמָעֵאל בְּנֹו׃
1 Księga Mojżeszowa 17,26
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić