„Więc my powinniśmy takich przyjmować, abyśmy się stali takimi, co pomagają prawdzie.”

Nowa Biblia Gdańska: Trzeci list spisany przez Jana 1,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Mojżeszowa 17,24

Biblia Warszawska

A miał Abraham dziewięćdziesiąt dziewięć lat, gdy obrzezano jego napletek.
I Księga Mojżeszowa 17,24

Biblia Brzeska

Na ten czas było Abrahamowi dziewięćdziesiąt lat i dziewięć, gdy obrzezał ciało nieobrzęzki swojej.
1 Księga Mojżeszowa 17,24

Biblia Gdańska

A Abrahamowi było dziewięćdziesiąt lat i dziewięć, gdy obrzezane było ciało nieobrzeski jego.
1 Mojżeszowa 17,24

Biblia Tysiąclecia

Abraham miał lat dziewięćdziesiąt dziewięć, gdy obrzezano ciało jego napletka,
Księga Rodzaju 17,24

Biblia Jakuba Wujka

Abrahamowi było dziewięćdziesiąt i dziewięć lat, kiedy obrzezał ciało odrzezku swego.
Księga Rodzaju 17,24

Nowa Biblia Gdańska

A Abraham miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, gdy obrzezano cielesną naturę jego napletka.
I Księga Mojżesza 17,24

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Abraham miał dziewięćdziesiąt dziewięć lat, gdy obrzezano ciało jego napletka.
Księga Rodzaju 17,24

American Standard Version

And Abraham was ninety years old and nine, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.
Księga Rodzaju 17,24

Clementine Vulgate

Abraham nonaginta et novem erat annorum quando circumcidit carnem prputii sui.
Księga Rodzaju 17,24

King James Version

And Abraham was ninety years old and nine, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.
Księga Rodzaju 17,24

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Abraham [is] a son of ninety and nine years in the flesh of his foreskin being circumcised;
Księga Rodzaju 17,24

World English Bible

Abraham was ninety-nine years old, when he was circumcised in the flesh of his foreskin.
Księga Rodzaju 17,24

Westminster Leningrad Codex

וְאַבְרָהָם בֶּן־תִּשְׁעִים וָתֵשַׁע שָׁנָה בְּהִמֹּלֹו בְּשַׂר עָרְלָתֹו׃
1 Księga Mojżeszowa 17,24
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić