„Zaś ci, co są w ciele wewnętrznym, Bogu się podobać nie mogą.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Rzymian 8,8

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Mojżeszowa 11,31

Biblia Warszawska

I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z nimi z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam.
I Księga Mojżeszowa 11,31

Biblia Brzeska

Wziął tedy Tare Abrama syna swego i Lota syna Aran, wnuka swego i Saraj niewiastkę swoję, żonę Abramowę i wyszli społu z Ur kaldejskiego, aby szli do ziemie Chanaan: Przyszli tedy aż do Charan i tamże mieszkali.
1 Księga Mojżeszowa 11,31

Biblia Gdańska

Wziął tedy Tare Abrama syna swego, i Lota syna Haranowego, wnuka swego, i Saraj niewiastę swoję, żonę Abrama syna swego; i wyszli społu z Ur Chaldejskiego, aby szli do ziemi Chananejskiej; a przyszli aż do Haranu, i mieszkali tam.
1 Mojżeszowa 11,31

Biblia Tysiąclecia

Terach, wziąwszy z sobą swego syna Abrama, Lota - syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, żonę Abrama, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Kanaan. Gdy jednak przyszli do Charanu, osiedlili się tam.
Księga Rodzaju 11,31

Biblia Jakuba Wujka

Wziął tedy Tare Abrama, syna swego, i Lota, syna Aranowego, wnuka swego, i Saraj, niewiastkę swoję, żonę Abrama, syna swego, i wywiódł je z Ur Chaldejczyków, aby szli do ziemi Chananejskiej. I przyszli aż do Harana, i mieszkali tam.
Księga Rodzaju 11,31

Nowa Biblia Gdańska

Zaś Terach wziął swojego syna Abrama, swojego wnuka Lota - syna Harana, oraz swoją synową Saraj - żonę swojego syna Abrama, i razem wyruszyli z Ur - Kasdym, aby pójść do ziemi Kanaan. Więc doszli aż do Haranu i tam się osiedli.
I Księga Mojżesza 11,31

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I Terach wziął swego syna Abrama i swego wnuka Lota, syna Harana, i swoją synową Saraj, żonę swego syna Abrama; i wyruszyli razem z Ur chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Charanu, zamieszkali tam.
Księga Rodzaju 11,31

American Standard Version

And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran, his son`s son, and Sarai his daughter-in-law, his son Abram`s wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there.
Księga Rodzaju 11,31

Clementine Vulgate

Tulit itaque Thare Abram filium suum, et Lot filium Aran, filium filii sui, et Sarai nurum suam, uxorem Abram filii sui, et eduxit eos de Ur Chaldorum, ut irent in terram Chanaan : veneruntque usque Haran, et habitaverunt ibi.
Księga Rodzaju 11,31

King James Version

And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son's son, and Sarai his daughter in law, his son Abram's wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there.
Księga Rodzaju 11,31

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Terah taketh Abram his son, and Lot, son of Haran, his son`s son, and Sarai his daughter-in-law, wife of Abram his son, and they go out with them from Ur of the Chaldees, to go towards the land of Canaan; and they come unto Charan, and dwell there.
Księga Rodzaju 11,31

World English Bible

Terah took Abram his son, Lot the son of Haran, his son's son, and Sarai his daughter-in-law, his son Abram's wife. They went forth from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan. They came to Haran, and lived there.
Księga Rodzaju 11,31

Westminster Leningrad Codex

וַיִּקַּח תֶּרַח אֶת־אַבְרָם בְּנֹו וְאֶת־לֹוט בֶּן־הָרָן בֶּן־בְּנֹו וְאֵת שָׂרַי כַּלָּתֹו אֵשֶׁת אַבְרָם בְּנֹו וַיֵּצְאוּ אִתָּם מֵאוּר כַּשְׂדִּים לָלֶכֶת אַרְצָה כְּנַעַן וַיָּבֹאוּ עַד־חָרָן וַיֵּשְׁבוּ שָׁם׃
1 Księga Mojżeszowa 11,31
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić