„A teraz Ty, Ojcze otocz mnie chwałą u siebie, tą chwałą, którą miałem u Ciebie zanim powstał świat.”

Biblia Przekład Toruński: Ewangelia Jana 17,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Mojżeszowa 11,29

Biblia Warszawska

Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora Milka, córka Harana, ojca Milki i ojca Jiski.
I Księga Mojżeszowa 11,29

Biblia Brzeska

Ale Abram i Nachor zpojmowali żony. Imię żenie Abramowej było Saraj. A imię żony Nachorowej było Melcha, córka Aranowa, który był ojcem Melchy i Jeszchy.
1 Księga Mojżeszowa 11,29

Biblia Gdańska

I pojęli Abram i Nachor sobie żony: imię żony Abramowej było Saraj, a imię żony Nachorowej Melcha, córka Harana, ojca Melchy, i ojca Jeschy.
1 Mojżeszowa 11,29

Biblia Tysiąclecia

Abram i Nachor wzięli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, imię zaś żony Nachora - Milka. Była to córka Harana, który miał jeszcze drugą córkę imieniem Jiska.
Księga Rodzaju 11,29

Biblia Jakuba Wujka

I pojęli Abram i Nachor żony: imię żony Abramowej Saraj, a imię żony Nachorowej Melcha, córka Arana, ojca Melchy i ojca Jeschy.
Księga Rodzaju 11,29

Nowa Biblia Gdańska

A Abram oraz Nachor pojęli sobie żony; imię żony Abrama to Saraj, a imię żony Nachora to Milka, córka Harana, ojca Milki i Iski.
I Księga Mojżesza 11,29

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I Abram, i Nachor pojęli sobie żony: imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora – Milka. Była ona córką Harana, ojca Milki i Jeski.
Księga Rodzaju 11,29

American Standard Version

And Abram and Nahor took them wives: The name of Abram`s wife was Sarai; and the name of Nahor`s wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah.
Księga Rodzaju 11,29

Clementine Vulgate

Duxerunt autem Abram et Nachor uxores : nomen uxoris Abram, Sarai : et nomen uxoris Nachor, Melcha filia Aran, patris Melch, et patris Jesch.
Księga Rodzaju 11,29

King James Version

And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram's wife was Sarai; and the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah.
Księga Rodzaju 11,29

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And Abram and Nahor take to themselves wives; the name of Abram`s wife [is] Sarai, and the name of Nahor`s wife [is] Milcah, daughter of Haran, father of Milcah, and father of Iscah.
Księga Rodzaju 11,29

World English Bible

Abram and Nahor took wives. The name of Abram's wife was Sarai, and the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran who was also the father of Iscah.
Księga Rodzaju 11,29

Westminster Leningrad Codex

וַיִּקַּח אַבְרָם וְנָחֹור לָהֶם נָשִׁים שֵׁם אֵשֶׁת־אַבְרָם שָׂרָי וְשֵׁם אֵשֶׁת־נָחֹור מִלְכָּה בַּת־הָרָן אֲבִי־מִלְכָּה וַאֲבִי יִסְכָּה׃
1 Księga Mojżeszowa 11,29
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić