„Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do Filemona umiłowanego – i naszego współpracownika,”

Biblia Przekład Toruński: List do Filemona 1,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Mojżeszowa 11,28

Biblia Warszawska

Haran zmarł za życia ojca swego Teracha w ojczyźnie swojej, w Ur chaldejskim.
I Księga Mojżeszowa 11,28

Biblia Brzeska

I umarł Aran pierwej niż Tare, ociec jego w ojczyźnie swojej, w Ur kaldejczyków.
1 Księga Mojżeszowa 11,28

Biblia Gdańska

I umarł Haran przed obliczem Tarego ojca swego, w ziemi narodzenia swego, w Ur Chaldejskiem.
1 Mojżeszowa 11,28

Biblia Tysiąclecia

Haran zmarł jeszcze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chaldejskim.
Księga Rodzaju 11,28

Biblia Jakuba Wujka

I umarł Aran przed Tarym, ojcem swoim, w ziemi narodzenia swego w Ur Chaldejczyków.
Księga Rodzaju 11,28

Nowa Biblia Gdańska

I Haran umarł przed obliczem swojego ojca Teracha, w swoim rodzinnym kraju, w Ur - Kasdym.
I Księga Mojżesza 11,28

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I Haran umarł za życia swego ojca Teracha w ziemi swego urodzenia, w Ur chaldejskim.
Księga Rodzaju 11,28

American Standard Version

And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees.
Księga Rodzaju 11,28

Clementine Vulgate

Mortuusque est Aran ante Thare patrem suum, in terra nativitatis su, in Ur Chaldorum.
Księga Rodzaju 11,28

King James Version

And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees.
Księga Rodzaju 11,28

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and Haran dieth in the presence of Terah his father, in the land of his birth, in Ur of the Chaldees.
Księga Rodzaju 11,28

World English Bible

Haran died before his father Terah in the land of his birth, in Ur of the Chaldees.
Księga Rodzaju 11,28

Westminster Leningrad Codex

וַיָּמָת הָרָן עַל־פְּנֵי תֶּרַח אָבִיו בְּאֶרֶץ מֹולַדְתֹּו בְּאוּר כַּשְׂדִּים׃
1 Księga Mojżeszowa 11,28
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić