„A ja sam, Paweł, napominam was przez cichość i łagodność Chrystusową, ja, który, gdy jestem u was osobiście, rzekomo jestem pokorny, a gdym daleko, jestem ponoć śmiały wobec was;”

Biblia Warszawska: Drugi list św. Pawła do Koryntian 10,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Mojżeszowa 11,27

Biblia Warszawska

A oto dzieje rodu Teracha: Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota.
I Księga Mojżeszowa 11,27

Biblia Brzeska

Tyć są potomstwa Tare. Tare narodził się: Abram, Nachor i Aran. A Aranowi narodził się Lot.
1 Księga Mojżeszowa 11,27

Biblia Gdańska

A teć są rodzaje Tarego: Tare spłodził Abrama, Nachora i Harana. Haran zaś spłodził Lota.
1 Mojżeszowa 11,27

Biblia Tysiąclecia

Oto dzieje potomków Teracha. Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran był ojcem Lota.
Księga Rodzaju 11,27

Biblia Jakuba Wujka

A Tarego rodzaje są te: Tare zrodził Abrama, Nachora i Arana. Aran zaś zrodził Lota.
Księga Rodzaju 11,27

Nowa Biblia Gdańska

A oto dzieje Teracha: Terach spłodził Abrama, Nachora i Harana; a Haran spłodził Lota.
I Księga Mojżesza 11,27

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A to są rody Teracha: Terach spłodził Abrama, Nachora i Harana. Haran zaś spłodził Lota.
Księga Rodzaju 11,27

American Standard Version

Now these are the generations of Terah. Terah begat Abram, Nahor, and Haran. And Haran begat Lot.
Księga Rodzaju 11,27

Clementine Vulgate

H sunt autem generationes Thare : Thare genuit Abram, Nachor et Aran. Porro Aran genuit Lot.
Księga Rodzaju 11,27

King James Version

Now these are the generations of Terah: Terah begat Abram, Nahor, and Haran; and Haran begat Lot.
Księga Rodzaju 11,27

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And these [are] births of Terah: Terah hath begotten Abram, Nahor, and Haran; and Haran hath begotten Lot;
Księga Rodzaju 11,27

World English Bible

Now this is the history of the generations of Terah. Terah became the father of Abram, Nahor, and Haran. Haran became the father of Lot.
Księga Rodzaju 11,27

Westminster Leningrad Codex

וְאֵלֶּה תֹּולְדֹת תֶּרַח תֶּרַח הֹולִיד אֶת־אַבְרָם אֶת־נָחֹור וְאֶת־הָרָן וְהָרָן הֹולִיד אֶת־לֹוט׃
1 Księga Mojżeszowa 11,27
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić