„Jeśli tylko usłyszeliście o podziale łaski Boga, danej mi względem was.”

Nowa Biblia Gdańska: List do Efezjan 3,2

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Mojżeszowa 11,10

Biblia Warszawska

Oto dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, zrodził Arpachszada w dwa lata po potopie.
I Księga Mojżeszowa 11,10

Biblia Brzeska

Tyć są tedy narody Semowe: Sem mając już sto lat miał syna Arphaksad we dwu lat po potopie.
1 Księga Mojżeszowa 11,10

Biblia Gdańska

Teć są rodzaje Semowe: Sem gdy miał sto lat, spłodził Arfachsada we dwa lata po potopie.
1 Mojżeszowa 11,10

Biblia Tysiąclecia

Ci są potomkowie Sema. Gdy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpachszad, w dwa lata po potopie.
Księga Rodzaju 11,10

Biblia Jakuba Wujka

Te są rodzaje Semowe: Semowi było sto lat, kiedy zrodził Arfaksada, we dwie lecie po potopie.
Księga Rodzaju 11,10

Nowa Biblia Gdańska

Oto rodowód Szema: Szem miał sto lat, gdy spłodził Arpachszada, dwa lata po potopie.
I Księga Mojżesza 11,10

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

To są dzieje rodu Sema: Gdy Sem miał sto lat, spłodził Arpachszada, dwa lata po potopie.
Księga Rodzaju 11,10

American Standard Version

These are the generations of Shem. Shem was a hundred years old, and begat Arpachshad two years after the flood.
Księga Rodzaju 11,10

Clementine Vulgate

H sunt generationes Sem : Sem erat centum annorum quando genuit Arphaxad, biennio post diluvium.
Księga Rodzaju 11,10

King James Version

These are the generations of Shem: Shem was an hundred years old, and begat Arphaxad two years after the flood:
Księga Rodzaju 11,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

These [are] births of Shem: Shem [is] a son of an hundred years, and begetteth Arphaxad two years after the deluge.
Księga Rodzaju 11,10

World English Bible

This is the history of the generations of Shem. Shem was one hundred years old, and became the father of Arpachshad two years after the flood.
Księga Rodzaju 11,10

Westminster Leningrad Codex

אֵלֶּה תֹּולְדֹת שֵׁם ם בֶּן־מְאַת שָׁנָה וַיֹּולֶד אֶת־אַרְפַּכְשָׁד שְׁנָתַיִם אַחַר הַמַּבּוּל׃
1 Księga Mojżeszowa 11,10
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić