„Ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Habakuka 3,18

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 9,42

Biblia Warszawska

Achaz zrodził Jaarę, a Jaara Alemeta, Azmaweta i Zimriego, Zimri zaś zrodził Mosę.
I Księga Kronik 9,42

Biblia Brzeska

Achazowi urodził się Jara, a Jarowi urodził się Alamat, Azmot i Zamry. Zamremu zasię urodził się Moza.
1 Księga Kronik 9,42

Biblia Gdańska (1632)

A Achaz spłodził Jarę; a Jara spłodził Alemeta, i Asmaweta, i Zynrego; a Zymry spłodził Mosę.
1 Kronik 9,42

Biblia Gdańska (1881)

A Achaz spłodził Jarę; a Jara spłodził Alemeta, i Asmaweta, i Zynrego; a Zymry spłodził Mosę.
1 Kronik 9,42

Biblia Tysiąclecia

Achaz był ojcem Jary; Jara - Alemeta, Azmaweta i Zimriego; Zimri był ojcem Mosy.
1 Księga Kronik 9,42

Biblia Jakuba Wujka

Ahaz lepak zrodził Jare, a Jara zrodził Alamat i Asmot, i Zamri, a Zamri zrodził Mosa,
1 Księga Kronik 9,42

Nowa Biblia Gdańska

A Achaz spłodził Jaara; a Jaara spłodził Alemeta, Azmaweta i Zymrego; a Zymry spłodził Mosa.
1 Kronik 9,42

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Achaz spłodził Jarę, a Jara spłodził Alemeta, Azmaweta i Zimriego, a Zimri spłodził Mosę.
I Księga Kronik 9,42

American Standard Version

And Ahaz begat Jarah; and Jarah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza;
1 Księga Kronik 9,42

Clementine Vulgate

Ahaz autem genuit Jara, et Jara genuit Alamath, et Azmoth, et Zamri. Zamri autem genuit Mosa.
1 Księga Kronik 9,42

King James Version

And Ahaz begat Jarah; and Jarah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza;
1 Księga Kronik 9,42

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and Ahaz -- he begat Jaarah, and Jaarah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri, and Zimri begat Moza,
1 Księga Kronik 9,42

World English Bible

Ahaz became the father of Jarah; and Jarah became the father of Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri became the father of Moza;
1 Księga Kronik 9,42

Westminster Leningrad Codex

וְאָחָז הֹולִיד אֶת־יַעְרָה וְיַעְרָה הֹולִיד אֶת־עָלֶמֶת וְאֶת־עַזְמָוֶת וְאֶת־זִמְרִי וְזִמְרִי הֹולִיד אֶת־מֹוצָא׃
1 Księga Kronik 9,42
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić