„Dziękuję mojemu Bogu przy każdym o was wspomnieniu,”

Nowa Biblia Gdańska: List do Filipian 1,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 9,32

Biblia Warszawska

Spośród Kehatytów, ich braci, mieli niektórzy polecenie układać w sabat chleby pokładne.
I Księga Kronik 9,32

Biblia Brzeska

Przytym z synów Kaatowych braciej ich byli niektórzy przełożonemi nad chleby pokładnemi, aby je gotowali na każdy sabat.
1 Księga Kronik 9,32

Biblia Gdańska (1632)

A z synów Kaatowych z braci ich, byli niektórzy przełożonymi nad chlebami pokładnemi, aby je gotowali na każdy sabat.
1 Kronik 9,32

Biblia Gdańska (1881)

A z synów Kaatowych z braci ich, byli niektórzy przełożonymi nad chlebami pokładnemi, aby je gotowali na każdy sabat.
1 Kronik 9,32

Biblia Tysiąclecia

Spośród synów Kehata, spośród ich braci, niektórzy mieli za zadanie układać chleby pokładne w każdy szabat.
1 Księga Kronik 9,32

Biblia Jakuba Wujka

A z synów Kaat, braciej ich, byli nad chleby pokładnemi, aby zawsze świeże na każdą Sobotę gotowali.
1 Księga Kronik 9,32

Nowa Biblia Gdańska

A z synów Kehatha, z ich braci, niektórzy byli dla chlebów wystawnych, aby je przygotować na każdy szabat.
1 Kronik 9,32

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Niektórzy ich bracia spośród synów Kehata byli ustanowieni do opieki nad chlebami pokładnymi, aby je przygotowywać w każdy szabat.
I Księga Kronik 9,32

American Standard Version

And some of their brethren, of the sons of the Kohathites, were over the showbread, to prepare it every sabbath.
1 Księga Kronik 9,32

Clementine Vulgate

Porro de filiis Caath fratribus eorum, super panes erant propositionis, ut semper novos per singula sabbata prpararent.
1 Księga Kronik 9,32

King James Version

And other of their brethren, of the sons of the Kohathites, were over the shewbread, to prepare it every sabbath.
1 Księga Kronik 9,32

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And of the sons of the Kohathite, [some] of their brethren [are] over the bread of the arrangement, to prepare [it] sabbath by sabbath.
1 Księga Kronik 9,32

World English Bible

Some of their brothers, of the sons of the Kohathites, were over the show bread, to prepare it every Sabbath.
1 Księga Kronik 9,32

Westminster Leningrad Codex

וּמִן־בְּנֵי הַקְּהָתִי מִן־אֲחֵיהֶם עַל־לֶחֶם הַמַּעֲרָכֶת לְהָכִין שַׁבַּת שַׁבָּת׃ ס
1 Księga Kronik 9,32
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić