„Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa,”

Biblia Przekład Toruński: List do Efezjan 4,20

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 8,36

Biblia Warszawska

Achaz zrodził Jehoaddę, Jehoadda zrodził Alemeta, Azmaweta i Zimriego, Zimri zaś zrodził Mosę.
I Księga Kronik 8,36

Biblia Brzeska

Achazowi urodził się Joada, a Joadzie Alamat, Azmot i Zamri, a Zamremu Mosa.
1 Księga Kronik 8,36

Biblia Gdańska

A Achaz spłodził Joada, a Joada spłodził Alemeta i Asmaweta i Zymrego, a Zymry spłodził Mose;
1 Kronik 8,36

Biblia Tysiąclecia

Achaz był ojcem Joaddy; Joadda - Alemeta, Azmaweta i Zimriego; Zimri był ojcem Mosy.
1 Księga Kronik 8,36

Biblia Jakuba Wujka

a Ahaz zrodził Joada, a Joada zrodził Alamat, i Azmot, i Zamri; Zamri lepak zrodził Mosa,
1 Księga Kronik 8,36

Nowa Biblia Gdańska

A Achaz spłodził Jehoadda, zaś Jehoadda spłodził: Alameta, Azmaweta i Zymry’ego; a Zymry spłodził Mosa.
1 Kronik 8,36

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Achaz spłodził Jehoaddę, a Jehoadda spłodził Alemeta, Azmaweta i Zimriego, a Zimri spłodził Mosę;
I Księga Kronik 8,36

American Standard Version

And Ahaz begat Jehoaddah; and Jehoaddah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza.
1 Księga Kronik 8,36

Clementine Vulgate

Et Ahaz genuit Joada, et Joada genuit Alamath, et Azmoth, et Zamri : porro Zamri genuit Mosa,
1 Księga Kronik 8,36

King James Version

And Ahaz begat Jehoadah; and Jehoadah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza,
1 Księga Kronik 8,36

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and Ahaz begat Jehoadah, and Jehoadah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza,
1 Księga Kronik 8,36

World English Bible

Ahaz became the father of Jehoaddah; and Jehoaddah became the father of Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri became the father of Moza.
1 Księga Kronik 8,36

Westminster Leningrad Codex

וְאָחָז הֹולִיד אֶת־יְהֹועַדָּה וִיהֹועַדָּה הֹולִיד אֶת־עָלֶמֶת וְאֶת־עַזְמָוֶת וְאֶת־זִמְרִי וְזִמְרִי הֹולִיד אֶת־מֹוצָא׃
1 Księga Kronik 8,36
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić