„żeby poddać Izraelitów próbie i zbadać, czy pójdą drogami Pana, po których kroczyli ich przodkowie.”

Biblia Tysiąclecia: Księga Sędziów 2,22

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 7,8

Biblia Warszawska

Synami Bekera byli: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jeremot, Abiasz, Anatot i Alemet; wszyscy ci byli synami Bekera,
I Księga Kronik 7,8

Biblia Brzeska

Synowie Bechorowi byli: Zamira, Joas, Eliezer, Elioenaj, Amry, Jerymot, Abiasz, Anatot, Almat. A cić wszyscy byli synowie Bechorowi.
1 Księga Kronik 7,8

Biblia Gdańska

A synowie Bechorowi; Zamirai i Joaz, i Eliezer, i Elienaj, i Amry, i Jerymot, i Abijasz, i Anatot, i Alamat; wszyscy ci synowie Bechorowi.
1 Kronik 7,8

Biblia Tysiąclecia

Synowie Bekera: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jeremot, Abiasz, Anatot i Alamet; ci wszyscy są synami Bekera.
1 Księga Kronik 7,8

Biblia Jakuba Wujka

A synowie Bechorowi: Zamira i Joas, i Eliezer, i Elioenaj, i Amri, i Jerimot, i Abia, i Anatot, i Almat: ci wszyscy synowie Bechor.
1 Księga Kronik 7,8

Nowa Biblia Gdańska

Natomiast synami Bechera byli: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jerimot, Abija, Anatot i Alamet - to wszyscy synowie Bechera.
1 Kronik 7,8

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Synowie Bekera: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jerimot, Abiasz, Anatot i Alamet. Ci wszyscy byli synami Bekera.
I Księga Kronik 7,8

American Standard Version

And the sons of Becher: Zemirah, and Joash, and Eliezer, and Elioenai, and Omri, and Jeremoth, and Abijah, and Anathoth, and Alemeth. All these were the sons of Becher.
1 Księga Kronik 7,8

Clementine Vulgate

Porro filii Bechor : Zamira, et Joas, et Eliezer, et Elionai, et Amri, et Jerimoth, et Abia, et Anathoth, et Almath : omnes hi filii Bechor.
1 Księga Kronik 7,8

King James Version

And the sons of Becher; Zemira, and Joash, and Eliezer, and Elioenai, and Omri, and Jerimoth, and Abiah, and Anathoth, and Alameth. All these are the sons of Becher.
1 Księga Kronik 7,8

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And sons of Becher: Zemirah, and Joash, and Eliezar, and Elioenai, and Omri, and Jerimoth, and Abijah, and Anathoth, and Alameth. All these [are] sons of Becher,
1 Księga Kronik 7,8

World English Bible

The sons of Becher: Zemirah, and Joash, and Eliezer, and Elioenai, and Omri, and Jeremoth, and Abijah, and Anathoth, and Alemeth. All these were the sons of Becher.
1 Księga Kronik 7,8

Westminster Leningrad Codex

וּבְנֵי בֶכֶר זְמִירָה וְיֹועָשׁ וֶאֱלִיעֶזֶר וְאֶלְיֹועֵינַי וְעָמְרִי וִירֵמֹות וַאֲבִיָּה וַעֲנָתֹות וְעָלָמֶת כָּל־אֵלֶּה בְּנֵי־בָכֶר׃
1 Księga Kronik 7,8
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić