„Z hiacyntu zasię, z szarłatu, z karmazynu i bisioru poczynił szaty, w które by się obłóczył Aaron, kiedy służył w świątnicy, jako przykazał PAN Mojżeszowi.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Wyjścia 39,1

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 7,37

Biblia Warszawska

Beser, Hod, Szamma, Szilsza, Jitran i Beera.
I Księga Kronik 7,37

Biblia Brzeska

Bosor, Hod, Samma, Salusa, Jetran i Bera.
1 Księga Kronik 7,37

Biblia Gdańska

A synowie Jeterowi: Jefone, i Fispa, i Ara, i Ulla.
1 Kronik 7,37

Biblia Tysiąclecia

Beser, Hod, Szamma-Szilsza, Jitran i Beera.
1 Księga Kronik 7,37

Biblia Jakuba Wujka

Bosor i Hod, i Samma, i Salusa, i Jetran, i Bera.
1 Księga Kronik 7,37

Nowa Biblia Gdańska

Becer, Hod, Szamma, Szilsza, Ithran i Beera.
1 Kronik 7,37

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Beser, Hod, Szamma, Szilsza, Jitran i Beera.
I Księga Kronik 7,37

American Standard Version

Bezer, and Hod, and Shamma, and Shilshah, and Ithran, and Beera.
1 Księga Kronik 7,37

Clementine Vulgate

Bosor, et Hod, et Samma, et Salusa, et Jethran, et Bera.
1 Księga Kronik 7,37

King James Version

Bezer, and Hod, and Shamma, and Shilshah, and Ithran, and Beera.
1 Księga Kronik 7,37

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Bezer, and Hod, and Shamma, and Shilshah, and Ithran, and Beera.
1 Księga Kronik 7,37

World English Bible

Bezer, and Hod, and Shamma, and Shilshah, and Ithran, and Beera.
1 Księga Kronik 7,37

Westminster Leningrad Codex

בֶּצֶר וָהֹוד וְשַׁמָּא וְשִׁלְשָׁה וְיִתְרָן וּבְאֵרָא׃
1 Księga Kronik 7,37
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić