„Bo skoro ujzrał nausznicę i manuellę na ręku siostry swej i słyszał słowa Rebeki, siostry swej, gdy powiedziała co z nią on człowiek mówił; przyszedł k niemu tam, gdzie stał u studniej z wielbłądy.”

Biblia Brzeska: 1 Księga Mojżeszowa 24,30

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 7,31

Biblia Warszawska

Synami Berii byli: Cheber i Malkiel. Ten był ojcem Birzawita.
I Księga Kronik 7,31

Biblia Brzeska

Synowie Beriaszowi byli: Heber i Melchiel, który był ojcem Barzajta.
1 Księga Kronik 7,31

Biblia Gdańska

A Heber spłodził Jafleta, i Somera, i Hotama, i Suę, siostrę ich.
1 Kronik 7,31

Biblia Tysiąclecia

Synowie Berii: Cheber i Malkiel; ten był ojcem Birzaita.
1 Księga Kronik 7,31

Biblia Jakuba Wujka

A synowie Baria: Heber i Melchiel: ten jest ociec Barsait.
1 Księga Kronik 7,31

Nowa Biblia Gdańska

Zaś synowie Beryi to: Chaber i Malkiel; on jest przodkiem Birzaitów.
1 Kronik 7,31

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Synowie Berii: Cheber i Malkiel, który jest ojcem Birzaita.
I Księga Kronik 7,31

American Standard Version

And the sons of Beriah: Heber, and Malchiel, who was the father of Birzaith.
1 Księga Kronik 7,31

Clementine Vulgate

Filii autem Baria : Heber, et Melchiel : ipse est pater Barsaith.
1 Księga Kronik 7,31

King James Version

And the sons of Beriah; Heber, and Malchiel, who is the father of Birzavith.
1 Księga Kronik 7,31

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And sons of Beriah: Heber, and Malchiel -- he [is] father of Birzavith.
1 Księga Kronik 7,31

World English Bible

The sons of Beriah: Heber, and Malchiel, who was the father of Birzaith.
1 Księga Kronik 7,31

Westminster Leningrad Codex

וּבְנֵי בְרִיעָה חֶבֶר וּמַלְכִּיאֵל הוּא אֲבִי [בִרְזֹות כ] (בִרְזָיִת׃ ק)
1 Księga Kronik 7,31
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić