„A tych, którzy ocaleli od miecza, król uprowadził do Babilonu, tam byli niewolnikami jego i jego synów aż do panowania króla Persji;”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: II Księga Kronik 36,20

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 7,30

Biblia Warszawska

Synami Asera byli: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria ich siostra Serach.
I Księga Kronik 7,30

Biblia Brzeska

Synowie Aserowi byli: Jemna, Jesua, Jesswi, Beria i siostra ich Sara.
1 Księga Kronik 7,30

Biblia Gdańska

A synowie Beryjaszowi: Heber i Melchyjel; ten jest ojciec Birsawitów,
1 Kronik 7,30

Biblia Tysiąclecia

Synowie Asera: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria i siostra ich Serach.
1 Księga Kronik 7,30

Biblia Jakuba Wujka

Synowie Aser: Jemna i Jesua, i Jessui, i Baria, i Sara, siostra ich.
1 Księga Kronik 7,30

Nowa Biblia Gdańska

Natomiast synowie Aszera to: Inina, Iszfa, Iszfi, Berya oraz ich siostra Serach.
1 Kronik 7,30

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Synowie Aszera: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria i Sera, ich siostra.
I Księga Kronik 7,30

American Standard Version

The sons of Asher: Imnah, and Ishvah, and Ishvi, and Beriah, and Serah their sister.
1 Księga Kronik 7,30

Clementine Vulgate

Filii Aser : Jemna, et Jesua, et Jessui, et Baria, et Sara soror eorum.
1 Księga Kronik 7,30

King James Version

The sons of Asher; Imnah, and Isuah, and Ishuai, and Beriah, and Serah their sister.
1 Księga Kronik 7,30

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Son of Asher: Imnah, and Ishve, and Ishvi, and Beriah, and Serah their sister.
1 Księga Kronik 7,30

World English Bible

The sons of Asher: Imnah, and Ishvah, and Ishvi, and Beriah, and Serah their sister.
1 Księga Kronik 7,30

Westminster Leningrad Codex

בְּנֵי אָשֵׁר יִמְנָה וְיִשְׁוָה וְיִשְׁוִי וּבְרִיעָה וְשֶׂרַח אֲחֹותָם׃
1 Księga Kronik 7,30
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić