„Powiedział jeszcze: Niech włożą mu na głowę piękną mitrę. Włożyli więc piękną mitrę na jego głowę i oblekli go w szaty, a Anioł PANA stał obok.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Zachariasza 3,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 7,27

Biblia Warszawska

Jego synem był Non, jego synem Jehoszua.
I Księga Kronik 7,27

Biblia Brzeska

A tego syn był Nun, z którego poszedł Jozue.
1 Księga Kronik 7,27

Biblia Gdańska

A osiadłość ich i mieszkania ich, Betel i wsi jego; a na wschód słońca Naaran; a na zachód słońca Gazer i wsi jego, i Sychem i wsi jego, aż do Aza i wsi jego.
1 Kronik 7,27

Biblia Tysiąclecia

synem jego Nun, synem jego Jozue.
1 Księga Kronik 7,27

Biblia Jakuba Wujka

z którego poszedł Nun, który miał syna Jozue.
1 Księga Kronik 7,27

Nowa Biblia Gdańska

Natomiast jego synem Nun, a jego synem Jezus.
1 Kronik 7,27

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jego syn Nun, jego syn Jozue.
I Księga Kronik 7,27

American Standard Version

Nun his son, Joshua his son.
1 Księga Kronik 7,27

Clementine Vulgate

de quo ortus est Nun, qui habuit filium Josue.
1 Księga Kronik 7,27

King James Version

Non his son, Jehoshua his son.
1 Księga Kronik 7,27

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Non his son, Jehoshua his son.
1 Księga Kronik 7,27

World English Bible

Nun his son, Joshua his son.
1 Księga Kronik 7,27

Westminster Leningrad Codex

נֹון בְּנֹו יְהֹושֻׁעַ בְּנֹו׃
1 Księga Kronik 7,27
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić