„Miłosierdzie, pokój i miłość niech się wam pomnożą.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List Judy 1,2

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 7,2

Biblia Warszawska

Synami Toli byli: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmai, Jibsam i Samuel, naczelnicy rodów Toli, rycerze waleczni, według swoich ojcowskich rodów; w czasach Dawida liczba ich wynosiła dwadzieścia dwa tysiące sześćset.
I Księga Kronik 7,2

Biblia Brzeska

Synowie zasię Tole: Ozy, Rafajasz, Jeriel, Jemaj, Jebsem i Samuel, a cić byli przedniejszy w domiech ojców swych, którzy poszli z Tole, ludzie rycerscy wedle narodów swoich, których poczet był za czasu Dawidowego, dwadzieścia i dwa tysiąca i sześć set mężów.
1 Księga Kronik 7,2

Biblia Gdańska

A synowie Tolego: Uzy, i Rafajasz, i Jeryjel, i Jachamaj, i Jebsam, i Samuel; a cić byli książętami według domów ojców swych, którzy poszli z Tole, mężowie bardzo duży według narodów swych; poczet ich był za dni Dawodowych dwadzieścia i dwa tysiące i sześć set.
1 Kronik 7,2

Biblia Tysiąclecia

Synowie Toli: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jibsam i Samuel, naczelnicy rodów Toli, dzielni wojownicy - za czasów Dawida liczba ich wynosiła według ich rodowodów dwadzieścia dwa tysiące sześciuset.
1 Księga Kronik 7,2

Biblia Jakuba Wujka

Synowie Tole: Ozy i Rafaja, i Jeriel, i Jemai, i Jebsem, i Samuel: przedniejszy wedle domów rodzin swoich. Z rodzaju Tole mężów walecznych naliczono za dni Dawidowych dwadzieścia i dwa tysiąca i sześć set.
1 Księga Kronik 7,2

Nowa Biblia Gdańska

A synowie Tholego to: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jibsam i Samuel; ci byli książętami według domów swych ojców, co poszli z Tholem; wielcy mężowie według swych rodów. Ich zastęp liczył za dni Dawida dwadzieścia dwa tysiące sześćset.
1 Kronik 7,2

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Synowie Tolego: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jebsam i Szemuel – naczelnicy rodów Toli. Byli oni dzielnymi wojownikami w swoich czasach. Ich liczba za czasów Dawida wynosiła dwadzieścia dwa tysiące sześciuset.
I Księga Kronik 7,2

American Standard Version

And the sons of Tola: Uzzi, and Rephaiah, and Jeriel, and Jahmai, and Ibsam, and Shemuel, heads of their fathers` houses, [to wit], of Tola; mighty men of valor in their generations: their number in the days of David was two and twenty thousand and six hundred.
1 Księga Kronik 7,2

Clementine Vulgate

Filii Thola : Ozi, et Raphaia, et Jeriel, et Jemai, et Jebsem, et Samuel, principes per domos cognationum suarum. De stirpe Thola viri fortissimi numerati sunt in diebus David, viginti duo millia sexcenti.
1 Księga Kronik 7,2

King James Version

And the sons of Tola; Uzzi, and Rephaiah, and Jeriel, and Jahmai, and Jibsam, and Shemuel, heads of their father's house, to wit, of Tola: they were valiant men of might in their generations; whose number was in the days of David two and twenty thousand and six hundred.
1 Księga Kronik 7,2

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And sons of Tola: Uzzi, and Rephaiah, and Jeriel, and Jahmai, and Jibsam, and Shemuel, heads of the house of their fathers, [even] of Tola, mighty of valour in their generations: their number in the days of David [is] twenty and two thousand and six hundred.
1 Księga Kronik 7,2

World English Bible

The sons of Tola: Uzzi, and Rephaiah, and Jeriel, and Jahmai, and Ibsam, and Shemuel, heads of their fathers` houses, [to wit], of Tola; mighty men of valor in their generations: their number in the days of David was twenty-two thousand six hundred.
1 Księga Kronik 7,2

Westminster Leningrad Codex

וּבְנֵי תֹולָע עֻזִּי וּרְפָיָה וִירִיאֵל וְיַחְמַי וְיִבְשָׂם וּשְׁמוּאֵל רָאשִׁים לְבֵית־אֲבֹותָם לְתֹולָע גִּבֹּורֵי חַיִל לְתֹלְדֹותָם מִסְפָּרָם בִּימֵי דָוִיד עֶשְׂרִים־וּשְׁנַיִם אֶלֶף וְשֵׁשׁ מֵאֹות׃ ס
1 Księga Kronik 7,2
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić