„I poświęcił Michas ręce Lewity, i był mu on młodzieniec za kapłana, i mieszkał w domu Michasowym.”

Biblia Gdańska: Sędziów 17,12

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 7,10

Biblia Warszawska

Synami Jediaela byli: Bilchan, a synami Bilchana Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar.
I Księga Kronik 7,10

Biblia Brzeska

Syn też Jadielów był Balan. Ten Balan miał ty syny: Jehusa, Beniamina, Aoda, Chanaana, Zetana, Tarsisa i Ahisahara.
1 Księga Kronik 7,10

Biblia Gdańska

A synowie Jedyjaelowi: Bilan; a synowie Bilanowi: Jehus, i Banjamin, i Ehod, i Chanaan, i Zetan, i Tarsys, i Achysachar.
1 Kronik 7,10

Biblia Tysiąclecia

Synowie Jediaela: Bilhan, a synowie Bilhana: Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar.
1 Księga Kronik 7,10

Biblia Jakuba Wujka

A synowie Jadihel: Balan. A synowie Balan: Jehus i Beniamin, i Aod, i Chanana, i Zetan, i Tarsis, i Ahisahar:
1 Księga Kronik 7,10

Nowa Biblia Gdańska

Zaś potomkami Jediaela byli: Bilhan; zaś synowie Bilhana to: Jeusza, Binjamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszysz i Achiszachar.
1 Kronik 7,10

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Synowie Jediaela: Bilhan, a synowie Bilhana: Jehusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar.
I Księga Kronik 7,10

American Standard Version

And the sons of Jediael: Bilhan. And the sons of Bilhan: Jeush, and Benjamin, and Ehud, and Chenaanah, and Zethan, and Tarshish, and Ahishahar.
1 Księga Kronik 7,10

Clementine Vulgate

Porro filii Jadihel : Balan. Filii autem Balan : Jehus, et Benjamin, et Aod, et Chanana, et Zethan, et Tharsis, et Ahisahar :
1 Księga Kronik 7,10

King James Version

The sons also of Jediael; Bilhan: and the sons of Bilhan; Jeush, and Benjamin, and Ehud, and Chenaanah, and Zethan, and Tharshish, and Ahishahar.
1 Księga Kronik 7,10

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And sons of Jediael: Bilhan; and sons of Bilhan: Jeush, and Benjamin, and Ehud, and Chenaanah, and Zethan, and Tarshish, and Ahishahar.
1 Księga Kronik 7,10

World English Bible

The sons of Jediael: Bilhan. The sons of Bilhan: Jeush, and Benjamin, and Ehud, and Chenaanah, and Zethan, and Tarshish, and Ahishahar.
1 Księga Kronik 7,10

Westminster Leningrad Codex

וּבְנֵי יְדִיעֲאֵל בִּלְהָן וּבְנֵי בִלְהָן [יְעִישׁ כ] (יְעוּשׁ ק) וּבִנְיָמִן וְאֵהוּד וּכְנַעֲנָה וְזֵיתָן וְתַרְשִׁישׁ וַאֲחִישָׁחַר׃
1 Księga Kronik 7,10
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić