„Jehu dalej rozkazał: Urządźcie święte zgromadzenie dla Baala!; i zwołali je.”

Biblia Tysiąclecia: 2 Księga Królewska 10,20

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 6,57

Biblia Warszawska

Od plemienia zaś Issachara: Kedesz wraz z jego pastwiskami, Dobrat wraz z jego pastwiskami,
I Księga Kronik 6,57

Biblia Brzeska

Synom też Aaronowem z miast judzkich dane są miasta ucieczki Herbon i Lobna i Jatyr i Estemoa z przedmieściami ich.
1 Księga Kronik 6,57

Biblia Gdańska

Synom zaś Aaronowym dali z miast Judzkich miasta ucieczki Hebron, i Lobne i przedmieścia jego, i Jeter, i Estemoa, i z przedmieściami jego;
1 Kronik 6,57

Biblia Tysiąclecia

Od pokolenia Issachara: Kedesz z jego pastwiskami, Dobrat z jego pastwiskami,
1 Księga Kronik 6,57

Biblia Jakuba Wujka

A synom Aaronowym dali miasta na ucieczkę: Hebron i Lobna, i przedmieścia jej;
1 Księga Kronik 6,57

Nowa Biblia Gdańska

Natomiast synom Ahrona dali z miast ucieczki: Hebron, Libnę oraz jej przedmieścia, Jattyr, Esztemo z jego przedmieściami,
1 Kronik 6,57

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Synom Aarona zaś dano spośród miast Judy miasta schronienia: Hebron, Libnę z jego pastwiskami, Jattir i Esztemoę wraz z ich pastwiskami;
I Księga Kronik 6,57

American Standard Version

And to the sons of Aaron they gave the cities of refuge, Hebron; Libnah also with its suburbs, and Jattir, and Eshtemoa with its suburbs,
1 Księga Kronik 6,57

Clementine Vulgate

Porro filiis Aaron dederunt civitates ad confugiendum Hebron, et Lobna, et suburbana ejus,
1 Księga Kronik 6,57

King James Version

And to the sons of Aaron they gave the cities of Judah, namely, Hebron, the city of refuge, and Libnah with her suburbs, and Jattir, and Eshtemoa, with their suburbs,
1 Księga Kronik 6,57

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And to the sons of Aaron they gave the cities of refuge: Hebron, and Libnah and its suburbs, and Jattir, and Eshtemoa and its suburbs,
1 Księga Kronik 6,57

World English Bible

To the sons of Aaron they gave the cities of refuge, Hebron; Libnah also with its suburbs, and Jattir, and Eshtemoa with its suburbs,
1 Księga Kronik 6,57

Westminster Leningrad Codex

וּמִמַּטֵּה יִשָׂשכָר אֶת־קֶדֶשׁ וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ אֶת־דָּבְרַת וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃
1 Księga Kronik 6,57
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić