„Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakóba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żyjących.”

Nowa Biblia Gdańska: Dobra Nowina spisana przez Mateusza 22,32

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 6,43

Biblia Warszawska

Chillez wraz z jego pastwiskami, Debir wraz z jego pastwiskami,
I Księga Kronik 6,43

Biblia Brzeska

Syna Jetowego, syna Gersomowego, syna Lewi.
1 Księga Kronik 6,43

Biblia Gdańska

Syna Semejowego, syna Jachatowego, syna Giersonowego, syna Lewiego.
1 Kronik 6,43

Biblia Tysiąclecia

Chilaz z jego pastwiskami, Debir z jego pastwiskami,
1 Księga Kronik 6,43

Biblia Jakuba Wujka

syna Jeto, syna Gersom, syna Lewi.
1 Księga Kronik 6,43

Nowa Biblia Gdańska

Syna Szymeja, syna Jachata, syna Gerszona, syna Lewiego.
1 Kronik 6,43

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Syna Jachata, syna Gerszoma, syna Lewiego.
I Księga Kronik 6,43

American Standard Version

the son of Jahath, the son of Gershom, the son of Levi.
1 Księga Kronik 6,43

Clementine Vulgate

filii Jeth, filii Gersom, filii Levi.
1 Księga Kronik 6,43

King James Version

The son of Jahath, the son of Gershom, the son of Levi.
1 Księga Kronik 6,43

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

son of Jahath, son of Gershom, son of Levi.
1 Księga Kronik 6,43

World English Bible

the son of Jahath, the son of Gershom, the son of Levi.
1 Księga Kronik 6,43

Westminster Leningrad Codex

וְאֶת־חִילֵז וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ אֶת־דְּבִיר וְאֶת־מִגְרָשֶׁיהָ׃
1 Księga Kronik 6,43
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić