„Przyniósł więc Ezdrasz, kapłan, Zakon na zgromadzenie, złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem, a było to pierwszego dnia siódmego miesiąca.”

Biblia Warszawska: Księga Nehemiasza 8,2

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 6,38

Biblia Warszawska

Jego synem Sadok, jego synem Achimaas.
I Księga Kronik 6,38

Biblia Brzeska

Syna Izaara, syna Kaatowego, syna Lewi, syna Izraelowego.
1 Księga Kronik 6,38

Biblia Gdańska

Syna Korego, syna Isarowego, syna Kaatowego, syna Lewiego, syna Izraelowego.
1 Kronik 6,38

Biblia Tysiąclecia

synem jego Sadok, synem jego Achimaas.
1 Księga Kronik 6,38

Biblia Jakuba Wujka

syna Isaara, syna Kaata, syna Lewiego, syna Izraelowego.
1 Księga Kronik 6,38

Nowa Biblia Gdańska

Syna Koracha, syna Ic’hara, syna Kehata, syna Lewiego, syna Israela.
1 Kronik 6,38

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Syna Ishara, syna Kehata, syna Lewiego, syna Izraela.
I Księga Kronik 6,38

American Standard Version

the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, the son of Israel.
1 Księga Kronik 6,38

Clementine Vulgate

filii Isaar, filii Caath, filii Levi, filii Isral.
1 Księga Kronik 6,38

King James Version

The son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, the son of Israel.
1 Księga Kronik 6,38

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

son of Izhar, son of Kohath, son of Levi, son of Israel.
1 Księga Kronik 6,38

World English Bible

the son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, the son of Israel.
1 Księga Kronik 6,38

Westminster Leningrad Codex

צָדֹוק בְּנֹו אֲחִימַעַץ בְּנֹו׃ ס
1 Księga Kronik 6,38
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić