„Pan rzekł do Abrahama: Dlaczego to Sara śmieje się i myśli: Czy naprawdę będę mogła rodzić, gdy już się zestarzałam?”

Biblia Tysiąclecia: Księga Rodzaju 18,13

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 6,32

Biblia Warszawska

Syna Machliego, syna Musziego, syna Merariego, syna Lewiego.
I Księga Kronik 6,32

Biblia Brzeska

I służyli przed przybytkiem zgromadzenia śpiewając, aż Salomon zbudował dom Pański w Jeruzalem i pilnowali urzędu swego jako byli zwykli.
1 Księga Kronik 6,32

Biblia Gdańska

I służyli przed przybytkiem namiotu zgromadzenia, śpiewając, aż zbudował Salomon dom Pański w Jeruzalemie, i stali według porządku swego na służbie swojej.
1 Kronik 6,32

Biblia Tysiąclecia

syna Machliego, syna Musziego, syna Merariego, syna Lewiego.
1 Księga Kronik 6,32

Biblia Jakuba Wujka

i służyli przed przybytkiem, świadectwa śpiewając, aż Salomon zbudował dom PANSKI w Jeruzalem; a stali według rzędu swego na służbie.
1 Księga Kronik 6,32

Nowa Biblia Gdańska

Więc służyli - śpiewając przed Przybytkiem Namiotu Zgromadzenia, aż Salomon zbudował Dom WIEKUISTEGO w Jeruszalaim, gdzie stali na swej służbie, według swojego porządku.
1 Kronik 6,32

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I posługiwali śpiewem przed przybytkiem, czyli Namiotem Zgromadzenia, aż Salomon zbudował dom PANA w Jerozolimie. Stawali do swojej służby według swego porządku.
I Księga Kronik 6,32

American Standard Version

And they ministered with song before the tabernacle of the tent of meeting, until Solomon had built the house of Jehovah in Jerusalem: and they waited on their office according to their order.
1 Księga Kronik 6,32

Clementine Vulgate

et ministrabant coram tabernaculo testimonii, canentes donec dificaret Salomon domum Domini in Jerusalem : stabant autem juxta ordinem suum in ministerio.
1 Księga Kronik 6,32

King James Version

And they ministered before the dwelling place of the tabernacle of the congregation with singing, until Solomon had built the house of the LORD in Jerusalem: and then they waited on their office according to their order.
1 Księga Kronik 6,32

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and they are ministering before the tabernacle of the tent of meeting, in song, till the building by Solomon of the house of Jehovah in Jerusalem; and they stand according to their ordinance over their service.
1 Księga Kronik 6,32

World English Bible

They ministered with song before the tent of the tent of meeting, until Solomon had built the house of Yahweh in Jerusalem: and they waited on their office according to their order.
1 Księga Kronik 6,32

Westminster Leningrad Codex

בֶּן־מַחְלִי בֶּן־מוּשִׁי בֶּן־מְרָרִי בֶּן־לֵוִי׃ ס
1 Księga Kronik 6,32
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić