„A tak wezwał król Izraelski wszystkich starszych ziemi onej, i rzekł im: Uważcież proszę, a obaczcie, żeć ten złego szuka; albowiem posłał do mnie po żony moje, i po syny moje, i po srebro moje, i po złoto moje, a nie odmówiłem mu.”

Biblia Gdańska: 1 Królewska 20,7

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 6,23

Biblia Warszawska

Syna Jishara, syna Kehata, syna Lewiego, syna Izraela.
I Księga Kronik 6,23

Biblia Brzeska

Z Elkany poszedł Abiasaf, a z tego Asyr.
1 Księga Kronik 6,23

Biblia Gdańska

Elkana syn jego, i Abiazaf syn jego, i Assyr syn jego;
1 Kronik 6,23

Biblia Tysiąclecia

syna Jishara, syna Kehata, syna Lewiego, syna Izraela.
1 Księga Kronik 6,23

Biblia Jakuba Wujka

Elkana, syn jego, Abiasach, syn jego, Asir, syn jego,
1 Księga Kronik 6,23

Nowa Biblia Gdańska

Jego syn Elkana, jego syn Ebiasaf, jego syn Assyr,
1 Kronik 6,23

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jego syn Elkana, jego syn Ebiasaf, jego syn Assir;
I Księga Kronik 6,23

American Standard Version

Elkanah his son, and Ebiasaph his son, and Assir his son,
1 Księga Kronik 6,23

Clementine Vulgate

Elcana filius ejus, Abiasaph filius ejus, Asir filius ejus,
1 Księga Kronik 6,23

King James Version

Elkanah his son, and Ebiasaph his son, and Assir his son,
1 Księga Kronik 6,23

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Elkanah his son, and Ebiasaph his son, and Assir his son,
1 Księga Kronik 6,23

World English Bible

Elkanah his son, and Ebiasaph his son, and Assir his son,
1 Księga Kronik 6,23

Westminster Leningrad Codex

בֶּן־יִצְהָר בֶּן־קְהָת בֶּן־לֵוִי בֶּן־יִשְׂרָאֵל׃
1 Księga Kronik 6,23
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić