„Gdyż ten, co mu mówi - witaj, jest wspólnikiem jego złych uczynków.”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list spisany przez Jana 1,11

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 6,20

Biblia Warszawska

Syna Sufa, syna Elkany, syna Machata, syna Amasaja;
I Księga Kronik 6,20

Biblia Brzeska

Gersomów był syn Lobni, a tego syn był Jachat, który był ociec Zammy.
1 Księga Kronik 6,20

Biblia Gdańska

Giersonowi: Lobni syn jego, Jachat syn jego, Zamma syn jego;
1 Kronik 6,20

Biblia Tysiąclecia

syna Sufa, syna Elkany, syna Machata, syna Amasaja,
1 Księga Kronik 6,20

Biblia Jakuba Wujka

Gerson, Lobni, syn jego, Jahat, syn jego, Zamma, syn jego.
1 Księga Kronik 6,20

Nowa Biblia Gdańska

Gerszonici: Jego syn Libny, jego syn Jachat, jego syn Zimma,
1 Kronik 6,20

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Od Gerszoma: jego syn Libni, jego syn Jachat, jego syn Zimma;
I Księga Kronik 6,20

American Standard Version

Of Gershom: Libni his son, Jahath his son, Zimmah his son,
1 Księga Kronik 6,20

Clementine Vulgate

Gersom : Lobni filius ejus, Jahath filius ejus, Zamma filius ejus,
1 Księga Kronik 6,20

King James Version

Of Gershom; Libni his son, Jahath his son, Zimmah his son,
1 Księga Kronik 6,20

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

of Gershom: Libni his son, Jahath his son, Zimmah his son,
1 Księga Kronik 6,20

World English Bible

Of Gershom: Libni his son, Jahath his son, Zimmah his son,
1 Księga Kronik 6,20

Westminster Leningrad Codex

בֶּן־ [צִיף כ] (צוּף ק) בֶּן־אֶלְקָנָה בֶּן־מַחַת בֶּן־עֲמָשָׂי׃
1 Księga Kronik 6,20
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić