„Mleko dałem wam pić, a nie pokarm stały, bo jeszcze nie mogliście go przyjąć; a i teraz jeszcze nie możecie,”

Biblia Przekład Toruński: 1 List do Koryntian 3,2

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 6,15

Biblia Warszawska

Synem Uzzy był Szimea, synem Szimei Chaggiasz, synem Chaggiasza Asajasz.
I Księga Kronik 6,15

Biblia Brzeska

I szedł Jozedek precz, gdy Pan przeniósł Judę i Jeruzalem przez Nabuchodonozora.
1 Księga Kronik 6,15

Biblia Gdańska

Ale Jozedek poszedł w niewolę, gdy Pan przeniósł Judę i Jeruzalem przez Nabuchodonozora.
1 Kronik 6,15

Biblia Tysiąclecia

syn jego Szimea, syn jego Chaggiasz, syn jego Asajasz.
1 Księga Kronik 6,15

Biblia Jakuba Wujka

Josedek lepak wyszedł, kiedy PAN przeniósł Judę i Jeruzalem przez ręce Nabuchodonozora.
1 Księga Kronik 6,15

Nowa Biblia Gdańska

Lecz Jehocedek odszedł, kiedy WIEKUISTY, przez Nabukadnecara, zaprowadził w niewolę Judę oraz Jeruszalaim.
1 Kronik 6,15

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

A Jehocadak trafił do niewoli, gdy PAN uprowadził Judę i Jerozolimę przez Nabuchodonozora.
I Księga Kronik 6,15

American Standard Version

And Jehozadak went [into captivity], when Jehovah carried away Judah and Jerusalem by the hand of Nebuchadnezzar.
1 Księga Kronik 6,15

Clementine Vulgate

Porro Josedec egressus est, quando transtulit Dominus Judam et Jerusalem per manus Nabuchodonosor.
1 Księga Kronik 6,15

King James Version

And Jehozadak went into captivity, when the LORD carried away Judah and Jerusalem by the hand of Nebuchadnezzar.
1 Księga Kronik 6,15

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and Jehozadak hath gone in Jehovah`s removing Judah and Jerusalem by the hand of Nebuchadnezzar.
1 Księga Kronik 6,15

World English Bible

Jehozadak went [into captivity], when Yahweh carried away Judah and Jerusalem by the hand of Nebuchadnezzar.
1 Księga Kronik 6,15

Westminster Leningrad Codex

שִׁמְעָא בְנֹו חַגִּיָּה בְנֹו עֲשָׂיָה בְנֹו׃ פ
1 Księga Kronik 6,15
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić