„Przetoż umywszy się, namaż się olejkami; weźmij też szaty twoje na się, a idź na bojewisko, a nie daj się widzieć mężowi onemu, ażby się najadł i napił.”

Biblia Gdańska: Ruty 3,3

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 5,6

Biblia Warszawska

Synem Baala Beera, którego uprowadził do niewoli Tiglat-Pileser, król asyryjski. On był księciem Rubenitów.
I Księga Kronik 5,6

Biblia Brzeska

Baalów syn był Bera, który był pojman od Telgatfalnasara, króla assyryjskiego, a ten był książęciem w pokoleniu Rubenowem.
1 Księga Kronik 5,6

Biblia Gdańska

Bera syn jego, którego wziął w niewolę Teglat Falasar, król Asyryjski; ten był książęciem Rubenitów.
1 Kronik 5,6

Biblia Tysiąclecia

jego synem Beera, którego król Asyrii Tiglat-Pileser uprowadził do niewoli; był on naczelnikiem Rubenitów.
1 Księga Kronik 5,6

Biblia Jakuba Wujka

Beera, syn jego, którego wziął w niewolą Telgatfalnasar, król Assyryjski, a był książęciem w pokoleniu Ruben.
1 Księga Kronik 5,6

Nowa Biblia Gdańska

I jego syn Beera, którego wziął w niewolę Tiglat Pileser, król Aszuru; ten był księciem Reubenitów.
1 Kronik 5,6

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Jego syn Beera, którego Tiglat-Pileser, król Asyrii, wziął do niewoli. On był księciem Rubenitów.
I Księga Kronik 5,6

American Standard Version

Beerah his son, whom Tilgath-pilneser king of Assyria carried away captive: he was prince of the Reubenites.
1 Księga Kronik 5,6

Clementine Vulgate

Beera filius ejus, quem captivum duxit Thelgathphalnasar rex Assyriorum, et fuit princeps in tribu Ruben.
1 Księga Kronik 5,6

King James Version

Beerah his son, whom Tilgathpilneser king of Assyria carried away captive: he was prince of the Reubenites.
1 Księga Kronik 5,6

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Beerah his son, whom Tilgath-Pilneser king of Asshur removed; he [is] prince of the Reubenite.
1 Księga Kronik 5,6

World English Bible

Beerah his son, whom Tilgath-pilneser king of Assyria carried away captive: he was prince of the Reubenites.
1 Księga Kronik 5,6

Westminster Leningrad Codex

בְּאֵרָה בְנֹו אֲשֶׁר הֶגְלָה תִּלְּגַת פִּלְנְאֶסֶר מֶלֶךְ אַשֻּׁר הוּא נָשִׂיא לָראוּבֵנִי׃
1 Księga Kronik 5,6
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić