„My więc, bracia, jak Izaak jesteśmy dziećmi obietnicy.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: List do Galacjan 4,28

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 5,41

Biblia Warszawska

Jehosadak poszedł do niewoli, gdy Pan dał uprowadzić Judę i Jeruzalem do niewoli przez Nebukadnesara.
I Księga Kronik 5,41

Biblia Brzeska


Biblia Gdańska


Biblia Tysiąclecia

Josadak poszedł do niewoli, do której Pan wziął Judę i Jerozolimę przez Nabuchodonozora.
1 Księga Kronik 5,41

Biblia Jakuba Wujka


Nowa Biblia Gdańska


Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska


American Standard Version


Clementine Vulgate


King James Version


Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation


World English Bible


Westminster Leningrad Codex

וִיהֹוצָדָק הָלַךְ בְּהַגְלֹות יְהוָה אֶת־יְהוּדָה וִירוּשָׁלִָם בְּיַד נְבֻכַדְנֶאצַּר׃ ס
1 Księga Kronik 5,41
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić