„Dzień gniewu, dzień on, dzień utrapienia i ucisku, dzień nieszczęścia i nędzy, dzień ciemności i mroku, dzień chmury i wichru,”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Sofoniasza 1,15

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 5,40

Biblia Warszawska

Azariasz zrodził Serajasza, a Serajasz zrodził Jehosadaka.
I Księga Kronik 5,40

Biblia Brzeska


Biblia Gdańska


Biblia Tysiąclecia

Azariasz był ojcem Serajasza, a Serajasz - Josadaka.
1 Księga Kronik 5,40

Biblia Jakuba Wujka


Nowa Biblia Gdańska


Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska


American Standard Version


Clementine Vulgate


King James Version


Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation


World English Bible


Westminster Leningrad Codex

וַעֲזַרְיָה הֹולִיד אֶת־שְׂרָיָה וּשְׂרָיָה הֹולִיד אֶת־יְהֹוצָדָק׃
1 Księga Kronik 5,40
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić