„A tak rzekł Dawid do Salomona, syna swego: Zmacniaj się, a bądź mężnym, czyń to; nie bój się, ani się lękaj; bo Pan Bóg, Bóg mój, będzie z tobą, nie opuści cię, ani cię odstąpi, aż dokończysz wszystkiej roboty służby domu Pańskiego.”

Biblia Gdańska: 1 Kronik 28,20

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 5,38

Biblia Warszawska

Achitub zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Szalluma.
I Księga Kronik 5,38

Biblia Brzeska


Biblia Gdańska


Biblia Tysiąclecia

Achitub był ojcem Sadoka, a Sadok - Szalluma.
1 Księga Kronik 5,38

Biblia Jakuba Wujka


Nowa Biblia Gdańska


Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska


American Standard Version


Clementine Vulgate


King James Version


Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation


World English Bible


Westminster Leningrad Codex

וַאֲחִיטוּב הֹולִיד אֶת־צָדֹוק וְצָדֹוק הֹולִיד אֶת־שַׁלּוּם׃
1 Księga Kronik 5,38
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić