„I rzekła k niemu Zares i wszyscy przyjaciele jego: Niechać postawią szubienicę, która by była wzwyż na pięcidziesiąt łokiet, a jutro rano mów z królem, aby był na niej obieszon Mardocheusz, a potym pójdziesz na ucztę z królem wesoły. A tak się ta rzecz podobała Amanowi i kazał postawić onę szubienice.”

Biblia Brzeska: Księga Estery 5,14

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 5,34

Biblia Warszawska

Achitub zrodził Sadoka, a Sadok zrodził Achimaasa.
I Księga Kronik 5,34

Biblia Brzeska


Biblia Gdańska


Biblia Tysiąclecia

Achitub był ojcem Sadoka, a Sadok - Achimaasa.
1 Księga Kronik 5,34

Biblia Jakuba Wujka


Nowa Biblia Gdańska


Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska


American Standard Version


Clementine Vulgate


King James Version


Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation


World English Bible


Westminster Leningrad Codex

וַאֲחִיטוּב הֹולִיד אֶת־צָדֹוק וְצָדֹוק הֹולִיד אֶת־אֲחִימָעַץ׃
1 Księga Kronik 5,34
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić