„Więc kiedy usłyszałem ich wołanie i takie słowa - bardzo się rozgniewałem.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Nehemiasza 5,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 5,26

Biblia Warszawska

Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, i ten wziął ich do niewoli, to jest Rubenitów, Gadytów i połowę plemienia Manassesa, i zaprowadził ich do Chalach, do Chabor, do Hary, nad rzekę Gozan, i tam są do dnia dzisiejszego.
I Księga Kronik 5,26

Biblia Brzeska

A tak Bóg izraelski wzbudził serce Ful, króla assyryjskiego i Telgatfalnasara, króla assyryjskiego i przeniósł Rubenity i Gadyty i połowicę pokolenia Menassesowego, a zawiódł je do Hela i do Habor, do Ara i do rzeki Gozan, aż do dnia tego.
1 Księga Kronik 5,26

Biblia Gdańska

Wzbudził Bóg Izraelski ducha Fula króla Assyryjskiego, i ducha Teglat Falasera, króla Assyryjskiego, i przeniósł ich: Rubenitów, i Gadydtów, i połowę pokolenia Manasesowego, a zawiódł ich do Hela, i Haboru, i do Ara, i do rzeki Gozan, aż do dnia tego.
1 Kronik 5,26

Biblia Tysiąclecia

Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, i uprowadził do niewoli Rubenitów, Gadytów oraz połowę pokolenia Manassesa. Przyprowadził on ich do Chalach, Chabor, Hara i do rzeki Gozan, gdzie przebywają aż do dnia dzisiejszego.
1 Księga Kronik 5,26

Biblia Jakuba Wujka

I pobudził Bóg Izraelów ducha Fula, króla Asyryjskiego, i ducha Teglatfalasara, króla Assur, i przeniósł Ruben i Gad, i pół pokolenia Manasse, i zaprowadził je do Lahela i do Habor, i do Ara, i rzeki Gozan aż do dnia tego.
1 Księga Kronik 5,26

Nowa Biblia Gdańska

Bóg israelski pobudził ducha Pula, assyryjskiego króla i ducha Tiglat Pilesera, także assyryjskiego króla, oraz przeniósł ich – Reubenitów, Gadytów i połowę pokolenia Menasze - i zaprowadził do Chalach, Chaboru i Hara, nad rzekę Gozanu; gdzie są aż do tego dnia.
1 Kronik 5,26

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Wtedy Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla Asyrii, i ducha Tiglat-Pilesera, króla Asyrii, i uprowadził Rubenitów i Gadytów oraz połowę pokolenia Manassesa i zaprowadził ich do Chalach, do Chabor, do Hara i do rzeki Gozan; są tam aż do dziś.
I Księga Kronik 5,26

American Standard Version

And the God of Israel stirred up the spirit of Pul king of Assyria, and the spirit of Tilgath-pilneser king of Assyria, and he carried them away, even the Reubenites, and the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, and brought them unto Halah, and Habor, and Hara, and to the river of Gozan, unto this day.
1 Księga Kronik 5,26

Clementine Vulgate

Et suscitavit Deus Isral spiritum Phul regis Assyriorum, et spiritum Thelgathphalnasar regis Assur : et transtulit Ruben, et Gad, et dimidiam tribum Manasse, et adduxit eos in Lahela, et in Habor, et Ara, et fluvium Gozan, usque ad diem hanc.
1 Księga Kronik 5,26

King James Version

And the God of Israel stirred up the spirit of Pul king of Assyria, and the spirit of Tilgathpilneser king of Assyria, and he carried them away, even the Reubenites, and the Gadites, and the half tribe of Manasseh, and brought them unto Halah, and Habor, and Hara, and to the river Gozan, unto this day.
1 Księga Kronik 5,26

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and stir up doth the God of Israel the spirit of Pul king of Asshur, and the spirit of Tilgath-Pilneser king of Asshur, and he removeth them -- even the Reubenite, and the Gadite, and the half of the tribe of Manasseh -- and bringeth them in to Halah, and Habor, and Hara, and the river of Gozan unto this day.
1 Księga Kronik 5,26

World English Bible

The God of Israel stirred up the spirit of Pul king of Assyria, and the spirit of Tilgath-pilneser king of Assyria, and he carried them away, even the Reubenites, and the Gadites, and the half-tribe of Manasseh, and brought them to Halah, and Habor, and Hara, and to the river of Gozan, to this day.
1 Księga Kronik 5,26

Westminster Leningrad Codex

וַיָּעַר אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֶת־רוּחַ ׀ פּוּל מֶלֶךְ־אַשּׁוּר וְאֶת־רוּחַ תִּלְּגַת פִּלְנֶסֶר מֶלֶךְ אַשּׁוּר וַיַּגְלֵם לָראוּבֵנִי וְלַגָּדִי וְלַחֲצִי שֵׁבֶט מְנַשֶּׁה וַיְבִיאֵם לַחְלַח וְחָבֹור וְהָרָא וּנְהַר גֹּוזָן עַד הַיֹּום הַזֶּה׃ פ
1 Księga Kronik 5,26
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić