„Ale PAN zastępów objawił mi to, mówiąc do mych uszu: Na pewno ta nieprawość nie będzie wam przebaczona aż do śmierci, mówi Pan, BÓG zastępów.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Izajasza 22,14

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 5,25

Biblia Warszawska

Lecz gdy nie dochowali wierności Bogu swoich ojców i dopuścili się cudzołóstwa z bogami ludów ziemi, które Bóg zniszczył przed nimi,
I Księga Kronik 5,25

Biblia Brzeska

Ale grzeszyli przeciw Bogu ojców swych i scudzołożyli się z bogi narodów onej ziemie, które był Pan wykorzenił przed nimi.
1 Księga Kronik 5,25

Biblia Gdańska

Ale gdy zgrzeszyli przeciw Bogu ojców swych i cudzołożyli naśladując bogów narodów onej ziemi, które wykorzenił Bóg przed twarzą ich:
1 Kronik 5,25

Biblia Tysiąclecia

Lecz sprzeniewierzyli się Bogu swych ojców i dopuszczali się nierządu z bogami ludów tamtego kraju, które Bóg wytracił przed nimi.
1 Księga Kronik 5,25

Biblia Jakuba Wujka

A opuścili Boga ojców swych i cudzołożyli z bogami ludzi ziemie, które zniósł Bóg przed nimi.
1 Księga Kronik 5,25

Nowa Biblia Gdańska

Ale kiedy zgrzeszyli przeciwko Bogu swoich przodków oraz cudzołożyli z bogami narodów tej ziemi, które Bóg wykorzenił przed ich obliczem,
1 Kronik 5,25

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Lecz zgrzeszyli przeciw Bogu swoich ojców i cudzołożyli, idąc za bogami narodów tej ziemi, które Bóg zniszczył przed nimi.
I Księga Kronik 5,25

American Standard Version

And they trespassed against the God of their fathers, and played the harlot after the gods of the peoples of the land, whom God destroyed before them.
1 Księga Kronik 5,25

Clementine Vulgate

Reliquerunt autem Deum patrum suorum, et fornicati sunt post deos populorum terr, quos abstulit Deus coram eis.
1 Księga Kronik 5,25

King James Version

And they transgressed against the God of their fathers, and went a whoring after the gods of the people of the land, whom God destroyed before them.
1 Księga Kronik 5,25

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And they trespass against the God of their fathers, and go a-whoring after the gods of the peoples of the land whom God destroyed from their presence;
1 Księga Kronik 5,25

World English Bible

They trespassed against the God of their fathers, and played the prostitute after the gods of the peoples of the land, whom God destroyed before them.
1 Księga Kronik 5,25

Westminster Leningrad Codex

וַיִּמְעֲלוּ בֵּאלֹהֵי אֲבֹותֵיהֶם וַיִּזְנוּ אַחֲרֵי אֱלֹהֵי עַמֵּי־הָאָרֶץ אֲשֶׁר־הִשְׁמִיד אֱלֹהִים מִפְּנֵיהֶם׃
1 Księga Kronik 5,25
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić