„A jest ci wielki zysk pobożności z umysłem, który przestawa na tym, co ma.”

Biblia Brzeska: 1 List św. Pawła do Tymoteusza 6,6

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 29,28

Biblia Warszawska

I umarł w podeszłym wieku, syty życia, bogactwa i chwały, a władzę królewską po nim objął jego syn, Salomon.
I Księga Kronik 29,28

Biblia Brzeska

Umarł potym w cerstwej starości, będąc zeszłam w leciech, a będąc bogatym i sławnym, po którym nastał na królestwo Salomon syn jego.
1 Księga Kronik 29,28

Biblia Gdańska

I umarł w starości dobrej, pełen dni, bogactw i sławy: a królował Salomon, syn jego, miasto niego.
1 Kronik 29,28

Biblia Tysiąclecia

Umarł w późnej starości, syty dni, bogactwa i chwały, a Salomon, syn jego, został w jego miejsce królem.
1 Księga Kronik 29,28

Biblia Jakuba Wujka

I umarł w starości dobrej pełny dni i bogactw, i sławy. I królował Salomon, syn jego, miasto niego.
1 Księga Kronik 29,28

Nowa Biblia Gdańska

I umarł w szczęśliwej starości, syty dni, bogactw i sławy; a zamiast niego królował jego syn Salomon.
1 Kronik 29,28

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

I umarł w późnej starości, syty dni, bogactw i sławy. A w jego miejsce królował Salomon, jego syn.
I Księga Kronik 29,28

American Standard Version

And he died in a good old age, full of days, riches, and honor: and Solomon his son reigned in his stead.
1 Księga Kronik 29,28

Clementine Vulgate

Et mortuus est in senectute bona, plenus dierum, et divitiis, et gloria : et regnavit Salomon filius ejus pro eo.
1 Księga Kronik 29,28

King James Version

And he died in a good old age, full of days, riches, and honour: and Solomon his son reigned in his stead.
1 Księga Kronik 29,28

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and he dieth in a good old age, satisfied with days, riches, and honour, and reign doth Solomon his son in his stead.
1 Księga Kronik 29,28

World English Bible

He died in a good old age, full of days, riches, and honor: and Solomon his son reigned in his place.
1 Księga Kronik 29,28

Westminster Leningrad Codex

וַיָּמָת בְּשֵׂיבָה טֹובָה שְׂבַע יָמִים עֹשֶׁר וְכָבֹוד וַיִּמְלֹךְ שְׁלֹמֹה בְנֹו תַּחְתָּיו׃
1 Księga Kronik 29,28
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić