„Lecz Michał Archanioł, gdy się z dyjabłem rozpierając wadził o ciało Mojżeszowe, nie śmiał podnieść przeciwko niemu sądu bluźnierczego, ale rzekł: Niech cię Pan zgromi.”

Biblia Gdańska: Judasa 1,9

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 29,19

Biblia Warszawska

Synowi mojemu, Salomonowi, daj serce niezłomne do przestrzegania twoich przykazań, twoich rad i twoich ustaw, i do wykonania wszystkiego, co niezbędne, aby zbudował dom, dla którego ja to przygotowałem.
I Księga Kronik 29,19

Biblia Brzeska

Także i Salomonowi, synowi memu, daj serce uprzejme, aby strzegł rozkazania twego, napominania i ustaw twoich, a wszytkiemu aby dosyć czynił, aby też zbudował kościół ode mnie zgotowany.
1 Księga Kronik 29,19

Biblia Gdańska

Salomonowi też, synowi memu daj serce doskonałe, aby strzegł przykazań twoich, świadectw twoich, i ustaw twoich, i czynił wszystko, i aby zbudował dom, dla któregom potrzebu zgotował.
1 Kronik 29,19

Biblia Tysiąclecia

A synowi mojemu, Salomonowi, daj serce doskonałe, aby strzegł poleceń, przykazań i praw Twoich i żeby wykonał wszystko i zbudował przybytek, do którego poczyniłem przygotowania.
1 Księga Kronik 29,19

Biblia Jakuba Wujka

Salomonowi też, synowi memu, daj serce doskonałe, aby strzegł przykazania twego, świadectw twych i ceremonij twoich, i czynił wszytko, i zbudował dom, na którymem nakłady zgotował.
1 Księga Kronik 29,19

Nowa Biblia Gdańska

Także Salomonowi, mojemu synowi, daj doskonałe serce, aby strzegł Twych przykazań, Twoich świadectw i Twych wyroków, i czynił wszystko, aby zbudować dom, dla którego został ustanowiony.
1 Kronik 29,19

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Salomonowi, mojemu synowi, daj serce doskonałe, aby strzegł twoich przykazań, świadectw i ustaw, aby wykonał to wszystko i aby zbudował dom, do którego poczyniłem przygotowania.
I Księga Kronik 29,19

American Standard Version

and give unto Solomon my son a perfect heart, to keep thy commandments, thy testimonies, and thy statutes, and to do all these things, and to build the palace, for which I have made provision.
1 Księga Kronik 29,19

Clementine Vulgate

Salomoni quoque filio meo da cor perfectum, ut custodiat mandata tua, testimonia tua, et cremonias tuas, et faciat universa : et dificet dem, cujus impensas paravi.
1 Księga Kronik 29,19

King James Version

And give unto Solomon my son a perfect heart, to keep thy commandments, thy testimonies, and thy statutes, and to do all these things, and to build the palace, for the which I have made provision.
1 Księga Kronik 29,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

and to Solomon my son give a perfect heart, to keep Thy commands, Thy testimonies, and Thy statutes, and to do the whole, even to build the palace [for] which I have prepared.`
1 Księga Kronik 29,19

World English Bible

and give to Solomon my son a perfect heart, to keep your commandments, your testimonies, and your statutes, and to do all these things, and to build the palace, for which I have made provision.
1 Księga Kronik 29,19

Westminster Leningrad Codex

וְלִשְׁלֹמֹה בְנִי תֵּן לֵבָב שָׁלֵם לִשְׁמֹור מִצְוֹתֶיךָ עֵדְוֹתֶיךָ וְחֻקֶּיךָ וְלַעֲשֹׂות הַכֹּל וְלִבְנֹות הַבִּירָה אֲשֶׁר־הֲכִינֹותִי׃ פ
1 Księga Kronik 29,19
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić