„Znajduję tedy ten zakon w sobie, gdy chcę dobre czynić, że się mnie złe trzyma.”

Biblia Gdańska: Rzymian 7,21

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 23,24

Biblia Warszawska

To byli potomkowie Lewiego według ich rodów ojcowskich, naczelnicy rodów, spisani i imiennie zliczeni według głów, wykonujący prace w służbie dla świątyni Pana od dwudziestego roku życia wzwyż.
I Księga Kronik 23,24

Biblia Brzeska

Cić są synowie Lewi wedle domów ojców ich przedniejszy z narodu każdego policzeni, każdy mianowicie z osobna, którzy pilnowali posługowania w domu Pańskiem, począwszy od tych, którym było dwadzieścia lat i wyższej.
1 Księga Kronik 23,24

Biblia Gdańska

Cić są synowie Lewiego według domów ojców swych, przedniejsi domów ojcowskich, którzy policzeni byli według pocztu imion i osób swych z osobna, którzy odprawowali prace usługiwania w domu Pańskim od dwudziestu lat i wyżej.
1 Kronik 23,24

Biblia Tysiąclecia

Ci byli synami Lewiego, według ich rodów, głowami rodzin, według wykazów liczbowych imion w ich spisach; spełniali prace w służbie domu Pańskiego, od dwudziestego roku życia i wzwyż.
1 Księga Kronik 23,24

Biblia Jakuba Wujka

Ci synowie Lewi w rodach i domiech swych, książęta na przemiany, i liczby głów każdego z osobna, którzy odprawowali roboty służby domu PANSKIEGO ode dwudziestu lat i wyższej.
1 Księga Kronik 23,24

Nowa Biblia Gdańska

Ci są potomkami Lewiego według domów swych przodków; przedniejsi ojców, od dwudziestu lat i wyżej, którzy zostali policzeni z osobna według liczby swych imion i osób, i którzy sprawowali służbę usługiwania w Domu WIEKUISTEGO.
1 Kronik 23,24

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

To są synowie Lewiego według swych rodów, głów rodzin, policzeni według liczby imion, głowa po głowie, którzy pełnili służbę w domu PANA od lat dwudziestu wzwyż.
I Księga Kronik 23,24

American Standard Version

These were the sons of Levi after their fathers` houses, even the heads of the fathers` [houses] of those of them that were counted, in the number of names by their polls, who did the work for the service of the house of Jehovah, from twenty years old and upward.
1 Księga Kronik 23,24

Clementine Vulgate

Hi filii Levi in cognationibus et familiis suis, principes per vices, et numerum capitum singulorum qui faciebant opera ministerii domus Domini, a viginti annis et supra.
1 Księga Kronik 23,24

King James Version

These were the sons of Levi after the house of their fathers; even the chief of the fathers, as they were counted by number of names by their polls, that did the work for the service of the house of the LORD, from the age of twenty years and upward.
1 Księga Kronik 23,24

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

These [are] sons of Levi, by the house of their fathers, heads of the fathers, by their appointments, in the number of names, by their polls, doing the work for the service of the house of Jehovah, from a son of twenty years and upward,
1 Księga Kronik 23,24

World English Bible

These were the sons of Levi after their fathers` houses, even the heads of the fathers` [houses] of those of those who were counted, in the number of names by their polls, who did the work for the service of the house of Yahweh, from twenty years old and upward.
1 Księga Kronik 23,24

Westminster Leningrad Codex

אֵלֶּה בְנֵי־לֵוִי לְבֵית אֲבֹתֵיהֶם רָאשֵׁי הָאָבֹות לִפְקוּדֵיהֶם בְּמִסְפַּר שֵׁמֹות לְגֻלְגְּלֹתָם עֹשֵׂה הַמְּלָאכָה לַעֲבֹדַת בֵּית יְהוָה מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמָעְלָה׃
1 Księga Kronik 23,24
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić