„stosownie do słów wypowiedzianych przez sługę twego Mojżesza w dniu, kiedy kazałeś mu pisać Prawo Twoje przed obliczem synów Izraela, mówiąc:”

Biblia Tysiąclecia: Księga Barucha 2,28

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - I Księga Kronik 12,40

Biblia Warszawska

I przebywali tam u Dawida przez trzy dni jedząc i pijąc, gdyż współplemieńcy przygotowali to dla nich.
I Księga Kronik 12,40

Biblia Brzeska

Także też i sąsiedzi ich aż do Izaschar, Zabulon i Neftali przynosili chleby na oślech, na wielbłądziech i na mulech i na wolech i potrawy, mąki, figi, rozynki, wino, oliwę, wołów też i owiec barzo wiele. Abowiem się weselili wszyscy Izraelczycy.
1 Księga Kronik 12,40

Biblia Gdańska

Także i którzy blisko ich byli aż do Isaschar i Zabulon i Neftalim, przynosili chleby na osłach, i na wielbłądach, i na mułach, i na wołach, potrawy, mąki, figi, rodzynki, i wino, i oliwę, i wołów, i owiec wielkim dostatkiem; bo była radość w Izraelu.
1 Kronik 12,40

Biblia Tysiąclecia

I pozostali tam z Dawidem przez trzy dni, jedząc i pijąc, ponieważ bracia ich przygotowali im [żywność].
1 Księga Kronik 12,40

Biblia Jakuba Wujka

Lecz i którzy blisko ich byli, aż do Issachar i Zabulon, i Neftali, przynosili chleb na oślech i na wielbłądziech, i na mulech, i na wolech ku jedzeniu: mąkę, figi, rozynki, wino, oliwę, woły i barany wielkim dostatkiem, bo była radość w Izraelu.
1 Księga Kronik 12,40

Nowa Biblia Gdańska

Także i ci, co byli blisko nich, aż do Issachara, Zebuluna i Naftalego, przynosili na osłach chleby; zaś na wielbłądach, mułach i bykach - potrawy, mąki, figi, rodzynki, wino i oliwę, a nadto wielką obfitość bydła i owiec; bo była radość w Israelu.
1 Kronik 12,40

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Również ci, którzy byli w ich pobliżu, aż po Issachara i Zebulona, i Neftalego, przynosili żywność na osłach, na wielbłądach, na mułach i na wołach: potrawy, mąkę, figi, rodzynki, wino, oliwę oraz woły i owce w wielkiej ilości, bo zapanowała radość w Izraelu.
I Księga Kronik 12,40

American Standard Version

Moreover they that were nigh unto them, [even] as far as Issachar and Zebulun and Naphtali, brought bread on asses, and on camels, and on mules, and on oxen, victuals of meal, cakes of figs, and clusters of raisins, and wine, and oil, and oxen, and sheep in abundance: for there was joy in Israel.
1 Księga Kronik 12,40

Clementine Vulgate

Sed et qui juxta eos erant, usque ad Issachar, et Zabulon, et Nephthali, afferebant panes in asinis, et camelis, et mulis, et bobus ad vescendum : farinam, palathas, uvam passam, vinum, oleum, boves, arietes ad omnem copiam : gaudium quippe erat in Isral.
1 Księga Kronik 12,40

King James Version

Moreover they that were nigh them, even unto Issachar and Zebulun and Naphtali, brought bread on asses, and on camels, and on mules, and on oxen, and meat, meal, cakes of figs, and bunches of raisins, and wine, and oil, and oxen, and sheep abundantly: for there was joy in Israel.
1 Księga Kronik 12,40

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

And also those near unto them, unto Issachar, and Zebulun, and Naphtali, are bringing in bread on asses, and on camels, and on mules, and on oxen -- food of fine flour, fig-cakes and grape-cakes, and wine, and oil, and oxen, and sheep, in abundance, for joy [is] in Israel.
1 Księga Kronik 12,40

World English Bible

Moreover those who were near to them, [even] as far as Issachar and Zebulun and Naphtali, brought bread on donkeys, and on camels, and on mules, and on oxen, victuals of meal, cakes of figs, and clusters of raisins, and wine, and oil, and oxen, and sheep in abundance: for there was joy in Israel.
1 Księga Kronik 12,40

Westminster Leningrad Codex

וַיִּהְיוּ־שָׁם עִם־דָּוִיד יָמִים שְׁלֹושָׁה אֹכְלִים וְשֹׁותִים כִּי־הֵכִינוּ לָהֶם אֲחֵיהֶם׃
1 Księga Kronik 12,40
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić